Stockholm konst

Vi ser till att föremål, fotografier och konst tas om hand för framtiden.

Konstsamling
Stockholms stads konstsamling är en funktion för att tillföra idé-, estetiska och känslomässiga värden i staden. Stadens konstsamling bidrar till stadens identitet. 

Enheten utför och kvalitetssäkrar förvärv till, bevarande och användning av samlingarna så att de behåller sitt värde som angelägen inspirationskälla och stads- och kulturhistoriskt källmaterial för individer och företag, organisationer och institutioner, samhälls- och kulturbyggare. Stadens konstsamling består av cirka 31 000 lösa konstverk och 400 konstverk utomhus på stadens allmänna platser.

Stockholm konst har en egen webbplats: stockholmkonst.se

Stefan Hagdahl, enhetschef
Kontakt: 08-508 31 320, stefan.hagdahl@stockholm.se

Uppdaterad