Stab/avdelningsledning

Staben ansvarar för att ge stöd till avdelningsledning och visst stöd till enhetschefer. Staben ansvarar vidare för att ta fram underlag för den strategiska styrningen samt för avdelningsgemensamma kommunikationsfrågor.

Fredrik Linder, stadsantikvarie, avdelningschef, chef för Stadsmuseet
Kontakt: fredrik.linder@stockholm.se

Lin Annerbäck, stabsamordnare
Kontakt: 08-508 318 02, lin.annerback@stockholm.se

Kajsa Rosenblad, koordinator
Kontakt: kajsa.rosenblad@stockholm.se

Kommunikation

Göran Berselius, kommunikatör
Kontakt: 08-508 316 45, goran.berselius@stockholm.se

Ernesto Garzón, kommunikatör
Kontakt: 08-508 317 42, ernesto.garzon@stockholm.se

Uppdaterad