Stab

Staben ansvarar för avdelningsgemensamma frågor som kommunikation, administration samt snickeri och teknik. Staben ansvarar vidare för att ta fram underlag för den strategiska styrningen och för fastighetsfrågor.

Fredrik Linder, vikarierande enhetschef
Kontakt: fredrik.linder@stockholm.se

Kommunikation

Göran Berselius, kommunikatör
Kontakt: 08-508 31 645, goran.berselius@stockholm.se

Ernesto Garzón, kommunikatör
Kontakt: 08-508 31 742, ernesto.garzon@stockholm.se

 

Uppdaterad