Stab

Staben ansvarar för avdelningsgemensamma frågor som kommunikation, administration samt snickeri och teknik. Staben ansvarar vidare för att ta fram underlag för den strategiska styrningen och för fastighetsfrågor.

Lin Annerbäck, enhetschef
Kontakt: 08-508 31 802, lin.annerback@stockholm.se

Kommunikation

Göran Berselius, kommunikatör
Kontakt: 08-508 31 645, goran.berselius@stockholm.se

Ernesto Garzón, kommunikatör
Kontakt: 08-508 31 742, ernesto.garzon@stockholm.se

Izabela Lewalski, kommunikatör
Kontakt: 08- 508 31 906, izabela.lewalski@stockholm.se

 

Uppdaterad