Stab

Staben ansvarar för att ge stöd till avdelningsledning och visst stöd till enhetschefer. Staben ansvarar vidare för att ta fram underlag för den strategiska styrningen samt för avdelningsgemensamma kommunikationsfrågor.

Lin Annerbäck, enhetschef
Kontakt: 08-508 31 802, lin.annerback@stockholm.se

Kommunikation

Göran Berselius, kommunikatör
Kontakt: 08-508 31 645, goran.berselius@stockholm.se

Ernesto Garzón, kommunikatör
Kontakt: 08-508 31 742, ernesto.garzon@stockholm.se

Uppdaterad