Stadsmuseet Slussen och Kommunikation

Enheten arbetar med ta fram den nya stadshistoriska utställningen. Enheten ansvarar också för kommunikation, programverksamhet samt fastighets- och säkerhetsfrågor.

Kommunikationsverksamheten ansvarar för Stadsmuseiavdelningens interna och externa kommunikation, presskontakter, redaktörskap för webbplatserna samt intranätet, marknadsföring av verksamheten så som exempelvis böcker, utställningar och program.

Museichef Stadsmuseet vid Slussen

Sara Claesson, chef för enheten Stadsmuseet Slussen
Kontakt: 08-508 316 09 sara.claesson@stockholm.se
Ansvar: driva verksamheten på Stadsmuseet vid Slussen

Utställningsansvar

Lin Annerbäck, antikvarie och projektledare för Stockholmsutställningen. 
Kontakt: 08-508 318 02 lin.annerback@stockholm.se 

Antikvarie pedagogik

Anna Seidevall-Byström, antikvarie och museipedagog
Kontakt : 08 508 316 58,anna.seidevall-bystrom@stockholm.se

Kommunikation

Göran Berselius, kommunikatör
Kontakt: 08-508 316 45 goran.berselius@stockholm.se
Ansvar: kontakter med press och media, koordinerar Stadsmuseets externa kommunikation. Redaktör för Stadsmuseets webbplats.

Ernesto Garzón, kommunikatör
Kontakt: 08-508 317 42 ernesto.garzon@stockholm.se
Ansvar: Medeltidsmuseets externa kommunikation. Redaktör för Medeltidsmuseets webbplats.

Programverksamhet

Torvald Olsson-Sundelin, programkoordinator Stadsmuseet 
Kontakt: 08-508 316 38 torvald.olsson-sundelin@stockholm.se
Ansvar: producerar och koordinerar programaktiviteter och stadsvandringar

Butiken

Johnny Karlsson Kern, föreståndare för Stadsmuseets butik
Kontakt: 08-508 316 30 johnny.karlsson.kern@stockholm.se  

Konferens och event

Maria Avellone Neel, producent
Kontakt: 08-508 316 01,maria.avellone.neel@stockholm.se

 

Uppdaterad