Stadsmuseet Slussen och Kommunikation

Stadmuseets byggnad vid Slussen är stängd för renovering. Vi öppnar åter under våren 2019. Under tiden stadsvandrar vi nästan varje dag.

Enheten arbetar med ta fram den nya stadshistoriska utställningen. Enheten ansvarar också för kommunikation, programverksamhet samt fastighets- och säkerhetsfrågor.

Kommunikationsverksamheten ansvarar för Stadsmuseiavdelningens interna och externa kommunikation, presskontakter, redaktörskap för webbplatserna samt intranätet, marknadsföring av verksamheten så som exempelvis böcker, utställningar och program.

Museichef Stadsmuseet vid Slussen

Sara Claesson, chef för enheten Stadsmuseet Slussen och kommunikationschef
Kontakt: 08-508 316 09 sara.claesson@stockholm.se
Ansvar: för verksamheten på Stadsmuseet vid Slussen

Utställningsproduktion

Lin Annerbäck, antikvarie och projektledare för utställningen om Stockholms historia som öppnar 18 januari 2019.
Kontakt: 08-508 318 02lin.annerback@stockholm.se

Elisabeth Brenning, antikvarie och museipedagog
Kontakt: 08-508 316 44,elisabeth.brenning@stockholm.se
Arbetsområden: Arbetar i huvudsak med Stadsmuseets nya utställning som öppnar 18 januari 2019.

Kommunikation

Göran Berselius, kommunikatör
Kontakt: 08-508 316 45 goran.berselius@stockholm.se
Ansvar: kontakter med press och media, koordinerar Stadsmuseets externa kommunikation. Redaktör för Stadsmuseets webbplats.

Maria Avellone Neel, kommunikatör 
Kontakt: 08-508 316 01, maria.avellone.neel@stockholm.se
Ansvar: Kommunikation skola. 

Matilda Ekström, tillfällig kommunikatör
Kontakt: 076-123 17 57, matilda.j.ekstrom@stockholm.se
Ansvar: Redaktör för Medeltidsmuseets webbplats. Webbkommunikatör sociala medier.

Katinka Bergvall, antikvarie och kommunikatör
Kontakt: 08-508 317 05katinka.bergvall@stockholm.se
Ansvar: Redaktör för Medeltidsmuseets webbplats. Webbkommunikatör sociala medier. Tar emot synpunkter kring Digitala Stadsmuseet.

Programverksamhet

Torvald Olsson-Sundelin, programkoordinator Stadsmuseet 
Kontakt: 08-508 316 38 torvald.olsson-sundelin@stockholm.se
Ansvar: producerar och koordinerar programaktiviteter och stadsvandringar

Butiken

Johnny Karlsson Kern, föreståndare för Stadsmuseets butik
Kontakt: 08-508 316 30 johnny.karlsson.kern@stockholm.se 

Antikvarier

Hille Lehti, antikvarie
Kontakt: 08-508 316 36 hille.lehti@stockholm.se 

Sara Hedberg, antikvarie
sara.hedberg@stockholm.se

Emmy Kauppinen, antikvarie
emmy.kauppinen@stockholm.se

Uppdaterad