Stadsmuseet Slussen och Kommunikation

Stadmuseets byggnad vid Slussen är stängd för renovering. Vi öppnar åter hösten 2018. Under tiden stadsvandrar vi nästan varje dag.

Vi arbetar med kommunikation, fastighets- och säkerhetsfrågor, administration, ärendehantering, utveckling och uppföljning. Vi koordinerar även den programverksamhet som produceras.

Kommunikationsverksamheten ansvarar för avdelningens interna och externa kommunikation, presskontakter, redaktörskap för webbplatserna samt intranätet, marknadsföring av verksamheten så som exempelvis böcker, utställningar och program.

Sara Claesson, kommunikationschef och chef för enheten Stadsmuseet Slussen
Kontakt: 08-508 316 09 sara.claesson@stockholm.se
Ansvar: kontakter med press och media.

Göran Berselius, kommunikatör
Kontakt: 08-508 316 45 goran.berselius@stockholm.se
Ansvar: kontakter med press och media, koordinerar Stadsmuseets externa kommunikation. Redaktör för Stadsmuseets webbplats.

Katinka Bergvall, antikvarie och kommunikatör
Kontakt: 08-508 317 05 katinka.bergvall@stockholm.se
Ansvar: Redaktör för Medeltidsmuseets webbplats. Webbkommunikatör sociala medier. Tar emot synpunkter kring Digitala Stadsmuseet.

Maria Avellone Neel, kommunikatör och projektledare Fogelström 100 år
Kontakt: 08-508 316 01, maria.avellone.neel@stockholm.se
Ansvar: Fogelströmåret 2017.

Torvald Olsson-Sundelin, programkoordinator Stadsmuseet 
Kontakt: 08-508 316 38 torvald.olsson-sundelin@stockholm.se
Ansvar: producerar och koordinerar programaktiviteter och stadsvandringar

Johnny Karlsson Kern, föreståndare för Stadsmuseets butik
Kontakt: 08-508 316 30 johnny.karlsson.kern@stockholm.se

Uppdaterad