Stadsmuseet Slussen och Kommunikation

Enheten arbetar med ta fram den nya stadshistoriska utställningen. Enheten ansvarar också för kommunikation, programverksamhet samt fastighets- och säkerhetsfrågor.

Kommunikationsverksamheten ansvarar för Stadsmuseiavdelningens interna och externa kommunikation, presskontakter, redaktörskap för webbplatserna samt intranätet, marknadsföring av verksamheten så som exempelvis böcker, utställningar och program.

Museichef Stadsmuseet vid Slussen

Sara Claesson, chef för enheten Stadsmuseet Slussen
Kontakt: 08-508 316 09 sara.claesson@stockholm.se
Ansvar: driva verksamheten på Stadsmuseet vid Slussen

Utställningsproduktion

Lin Annerbäck, antikvarie och projektledare för Stockholmsutställningen. 
Kontakt: 08-508 318 02 lin.annerback@stockholm.se

Elisabeth Brenning, antikvarie och pedagogik
Kontakt: 08-508 316 44 elisabeth.brenning@stockholm.se
Arbetsområde: Stockholmsutställningen.

Kommunikation

Göran Berselius, kommunikatör
Kontakt: 08-508 316 45 goran.berselius@stockholm.se
Ansvar: kontakter med press och media, koordinerar Stadsmuseets externa kommunikation. Redaktör för Stadsmuseets webbplats.

Maria Avellone Neel, kommunikatör 
Kontakt: 08-508 316 01, maria.avellone.neel@stockholm.se
Ansvar: Kommunikation skola. 

Ernesto Garzón, kommunikatör
Kontakt: 08-508 317 42 ernesto.garzon@stockholm.se
Ansvar: Medeltidsmuseets externa kommunikation. Redaktör för Medeltidsmuseets webbplats.

Katinka Bergvall, antikvarie och kommunikatör
Kontakt: 08-508 317 05 katinka.bergvall@stockholm.se
Ansvar: Webbkommunikatör sociala medier. Tar emot synpunkter kring Digitala Stadsmuseet.

Programverksamhet

Torvald Olsson-Sundelin, programkoordinator Stadsmuseet 
Kontakt: 08-508 316 38 torvald.olsson-sundelin@stockholm.se
Ansvar: producerar och koordinerar programaktiviteter och stadsvandringar

Butiken

Johnny Karlsson Kern, föreståndare för Stadsmuseets butik
Kontakt: 08-508 316 30 johnny.karlsson.kern@stockholm.se  

Konferens och event

Maria Avellone Neel, kommunikatör
Kontakt: 08-508 316 01,maria.avellone.neel@stockholm.se

Antikvarier

Hille Lehti, antikvarie
Kontakt: 08-508 316 36 hille.lehti@stockholm.se 

Sara Hedberg, antikvarie
sara.hedberg@stockholm.se

Emmy Kauppinen, antikvarie
emmy.kauppinen@stockholm.se

Uppdaterad