Stadens konst

Vi ser till att föremål, fotografier och konst tas om hand för framtiden.

Konstsamling
Stadens konstsamling är en funktion för att tillföra idé-, estetiska och känslomässiga värden i staden. Stadens konstsamling bidrar till stadens identitet. 

Enheten utför och kvalitetssäkrar förvärv till, bevarande och användning av samlingarna så att de behåller sitt värde som angelägen inspirationskälla och stads- och kulturhistoriskt källmaterial för individer och företag, organisationer och institutioner, samhälls- och kulturbyggare. Samlingarna tillför ett väsentligt värde för utställningsbesökare, forskare, låntagare, givare och meddelare.Museisamlingen består av 300 000 föremål, 1 000 hyllmeter myndighetsarkiv och dokumentsamling, 25 000 konstverk och 3 500 000 fotografiskt material. Stadens konstsamling består av ca 31 000 lösa konstverk och 400 konstverk utomhus på stadens allmänna platser.

Stefan Hagdahl, enhetschef
Kontakt: 08-508 313 20 stefan.hagdahl@stockholm.se

Stadens konstsamling och stadens konst på allmän platsmark

Anita Pettersson,antikvarie stadens konstsamling
Kontakt: 08-508 317 70, aa49796@stockholm.se
Huvudansvar: Stadens konstverk utomhus på allmän plats, stadens konstsamling.
Arbetsområden: Tillsyn, vård och restaurering av stadens konstverk utomhus på allmän plats, lån ur stadens konstsamling, utplacering och återlämning av konstverk, konstkatalog och forskarbesök.

Målerikonserveringen
Kontakt: 08-508 317 72, e-post till samlingsenheten
Huvudansvar: Konservering av konst, stadens konstsamling
Arbetsområden: skador på konstverk ur stadens konstsamling

Uppdaterad