Stadsmuseet publik

Enheten ansvarar för den publika verksamheten vid Stadsmuseet, inkluderande bland annat besökarservice samt program- och visningsverksamhet.

Sara Claesson, enhetschef
Kontakt: 08-508 31 609, sara.claesson@stockholm.se

Torvald Olsson-Sundelin, programkoordinator Stadsmuseet 
Kontakt: 08-508 31 638, torvald.olsson-sundelin@stockholm.se

Johnny Karlsson Kern, föreståndare för Stadsmuseets butik
Kontakt: 08-508 31 630, johnny.karlsson.kern@stockholm.se

Maria Avellone Neel, producent för konferenser och event, kommunikation till skolor
Kontakt: 08-508 31 601, maria.avellone.neel@stockholm.se

Anna Seidevall-Byström, antikvarie och museipedagog
Kontakt : 08 508 31 658, anna.seidevall-bystrom@stockholm.se

Uppdaterad