Stadsmuseet publik

Enheten ansvarar för den publika verksamheten vid Stadsmuseet, inkluderande bland annat besökarservice samt program- och visningsverksamhet.

Malin Löfmark, enhetschef
Kontakt: malin.lofmark@stockholm.se

Maria Avellone Neel, programkoordinator och producent
Kontakt: 08-508 31 601, maria.avellone.neel@stockholm.se

Erik Wickman, programproducent
Kontakt: 08-508 315 83, erik.wickman@stockholm.se

Tjänstledig: Sara Danielsson, antikvarie med ansvar för pedagogik

Johnny Karlsson Kern, föreståndare för Stadsmuseets butik
Kontakt: 08-508 31 630, johnny.karlsson.kern@stockholm.se

Uppdaterad