Stadsmuseet publik

Enheten ansvarar för den publika verksamheten vid Stadsmuseet, inkluderande bland annat besökarservice samt program- och visningsverksamhet.

Sara Claesson, enhetschef, biträdande museichef
Kontakt: 08-508 31 609, sara.claesson@stockholm.se

Maria Avellone Neel, programkoordinator och producent för konferenser och event
Kontakt: 08-508 31 601, maria.avellone.neel@stockholm.se

Siri Beer Boman, programproducent 
Kontakt: 08-508 31 638, siri.beer.boman@stockholm.se 

Daniel Sallmander, programproducent Stadsmuseets gård
Kontakt: 08-508 31 882, daniel.sallmander@stockholm.se 

Sara Danielsson, antikvarie med ansvar för pedagogik
Kontakt : 08 508 31 617, sara.danielsson@stockholm.se 

Johnny Karlsson Kern, föreståndare för Stadsmuseets butik
Kontakt: 08-508 31 630, johnny.karlsson.kern@stockholm.se

Uppdaterad