Museilägenheterna och Världsarvet Skogskyrkogården

Vårt lärande väcker nyfikenhet och skapar en känsla för vår stads historia.

Du kan vända dig till oss om du har frågor om Stockholm och stadens historia och byggnader. Vi hjälper dig även med beställningar av fotografier ur våra samlingar. Tidigare har du kunnat kontakta oss via Faktarummet och Byggsvar. Nu samlar vi vår service under en ny rubrik – Fråga Stadsmuseet.

Stadsmuseet har även museilägenheter på stan som berättar om Stockholms historia, skildrad genom en bostad eller en lokal och de människor som en gång levde och verkade där. Vi genomför visningar i lägenheterna regelbundet. Håll utkik i vårt program. 

Visitors center och visningar av Världsarvet Skogskyrkogården hör också till enhetens uppdrag.

Verksamheterna ingår organisatoriskt i enheten Medeltidsmuseet 
Tina Rodhe, enhetschef 
Kontakt: 08-508 318 04 tina.rodhe@stockholm.se

Maria von Scheele, antikvarie 
Kontakt: 08-508 316 60,maria.vonscheele@stockholm.se

Anna Seidevall-Byström, antikvarie och museipedagog
Kontakt : 08 508 316 58, anna.seidevall-bystrom@stockholm.se
Huvudansvar: museilägenheterna och Stadsmuseets verksamhet vid Världsarvet Skogskyrkogården och Visitor Center

Uppdaterad