Faktarummet, museilägenheterna och Världsarvet Skogskyrkogården

Vårt lärande väcker nyfikenhet och skapar en känsla för vår stads historia.

Faktarummet är Stadsmuseets forskarsal. Här visar vi dig hur man söker bland fotografier, kartor, byggnadsinventeringar, pressklipp, böcker och andra samlingar. När stadsmuseibyggnaden är stängd för renovering träffar du oss på Stadsarkviet på Kungsklippan. Läs mer.

Stadsmuseet har även museilägenheter på stan som berättar om Stockholms historia, skildrad genom en bostad eller en lokal och de människor som en gång levde och verkade där. Vi genomför visningar i lägenheterna regelbundet. Håll utkik i vårt program. 

Visitors center och visningar av i Världsarvet Skogskyrkogården hör också till enhetens uppdrag.

Verksamheterna ingår organisatoriskt i enheten Medeltidsmuseet 
Tina Rodhe, chef 
Kontakt: 08-508 318 04 tina.rodhe@stockholm.se

Annika Jägerholm, antikvarie i Faktarummet (som nu finns på Stadsarkivet)Kontakt: 08-508 317 16,annika.jagerholm@stockholm.se

Maria von Scheele, antikvarie i Faktarummet (som nu finns på Stadsarkivet)Kontakt: 08-508 316 60,maria.vonscheele@stockholm.se

Hille Lehti, antikvarie i Faktarummet (som nu finns på Stadsarkivet)Kontakt: 08-508 316 36hille.lehti@stockholm.se

Anna Seidevall-Byström, antikvarie och museipedagog
Kontakt : 08 508 316 58, anna.seidevall-bystrom@stockholm.se
Huvudansvar: museilägenheterna

Elisabeth Brenning, antikvarie och museipedagog
Kontakt: 08-508 316 44, elisabeth.brenning@stockholm.se
Arbetsområden: Arbetar i huvudsak med Stadsmuseets nya utställning som öppnar hösten 2018.

Helena Arfalk, föreståndare Visitors center på Skogskyrkogården
Kontakt: 08-508 315 51 helena.arfalk@stockholm.se
Läs mer på www.skogskyrkogarden.stockholm.se 

Uppdaterad