Enheten för kunskapsutveckling

Ansvarar för forskningssamordning, förlagsverksamhet och utveckling av utställningar. Enheten ansvar även för etnologisk samtidsdokumentation.

Lennartsson Rebecka, enhetschef, forskningschef Stockholmia
Kontakt: 08-508 31 733, rebecka.lennartsson@stockholm.se 

Johan Stigholt, fotograf
Kontakt: johan.stigholt@stockholm.se

Frida Starck Lindfors, antikvarie
Kontakt: frida.lindfors@stockholm.se

Minja Hjorth, antikvarie
Kontakt:minja.hjorth@stockholm.se

Piamaria Hallberg, antikvarie
Kontakt: 08-508 31 643, piamaria.hallberg@stockholm.se

Mikael Almehag, medieproducent 
Tjänstledig
Kontakt: mikael.almehag@stockholm.se

Stockholmia – forskning och förlag

Verksamheten har som uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning om Stockholm. Stockholmias webbsajt

Bo Larsson, vetenskaplig redaktör
Kontakt: 08- 508 31 571, bo.larsson@stockholm.se

Anna Brodow Inzaina, produktionskoordinator
Kontakt: 08-508 31 602, anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Ernesto Garzón, kommunikatör
Kontakt: 08-508 31 742, ernesto.garzon@stockholm.se

Uppdaterad