Kunskapsuppbyggnad

Vi gör så att du kan ta del av Stockholms berättelser.

Museisamlingen har en samhällsfunktion att tillvarata och varaktigt bevara stockholmarnas och stadens enskilda och kollektiva minnen och ting för framtiden.

Kunskapsuppbyggnad ansvarar för kunskapsuppbyggnad, dokumentation och forskning inom ämnena arkeologi, byggnads- och bebyggelsehistoria samt etnologi och kulturhistoria. Inom den etnologiska samtidsdokumentationen undersöks livet i Stockholm utifrån skilda perspektiv. Enhetens fotografer deltar i arbetet inom samtliga ovan nämnda verksamhetsområden.

På enheten bedrivs flera forskningsprojekt. Här ingår även Stockholmia, som har i uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning.

Enheten ansvarar för att tillgängliggöra museets samlingar samt för produktionen av utställningar i Stadsmuseet vid Slussen (som återöppnar våren 2019). 

Stadsmuseets enhet Kunskapsuppbyggnad

Johanna Karlsson, enhetschef
Kontakt: 08-508 315 55 johanna.x.karlsson@stockholm.se

Stadsmuseet: På plats

Minja Hjorth, antikvarie
Kontakt: minja.hjorth@stockholm.se

Bo Larsson, forskningsledare
Kontakt: 08- 508 315 71bo.larsson@stockholm.se 

Johan Stigholt, fotograf
Kontakt: johan.stigholt@stockholm.se

Stockholmia – forskning och förlag

Rebecka Lennartsson, forskningsledare
Kontakt: 08-508 317 33 rebecka.lennartsson@stockholm.se 
www.stockholmia.stockholm.se 

Ernesto Garzón, kommunikatör
Kontakt: 08-508 317 42 ernesto.garzon@stockholm.se

Vård, bevarande & magasin

Maria Sundström, konservator
Kontakt: 08-508 315 88,maria.k.sundstrom@stockholm.se
Huvudansvar: Konservering, museimagasinen.Arbetsområden: tillsyn, vård och konservering föremålssamlingen, magasin.

Synnöve Karlsson Streijffert, konservator
Kontakt: 08-508 316 80,synnove.karlsson-streijffert@stockholm.seHuvudansvar: Konservering.Arbetsområden: tillsyn, vård och konservering föremålssamlingen.

Arkiv, fotoarkiv och museisamlingar

Petra Nygård, arkivarie
Kontakt: 08-508-317 04, petra.nygard@stockholm.se
Huvudansvar: Arkivsamling och myndighetsarkivArbetsområden: registrering, förvärv, lån, depositioner och forskarbesök.

Petter Smedberg, antikvarie samlingar
Kontakt: 08-508 315 86, petter.smedberg@stockholm.se
Huvudansvar: Föremålssamling.Arbetsområden: katalog, förvärv, lån och forskarbesök.

Frida Granat, antikvarie
Kontakt: 08-508 317 91 frida.granat@stockholm.se

Ingrid Åkerlind, antikvarie fotosamlingar
Kontakt: 08-508 317 14, ingrid.akerlind@stockholm.se
Huvudansvar: Rörlig media, fotografi- och filmsamlingarna.Arbetsområden: förvärv, registrering, digitalisering av rörlig media, frågor om fotografi- och filmsamlingarna, forskarbesök.

Mariann Odelhall, antikvarie fotosamlingar
Kontakt: 08-508 316 81, mariann.odelhall@stockholm.se
Huvudansvar: Fotografisamling, fotoarkivArbetsområden: förvärv, registrering, fotografidatabasen, frågor om fotosamlingar och upphovsrätt, forskarbesök.

Anna Brodow Inzaina, antikvarie konstsamlingen
Kontakt: 08-508 316 02 anna.brodow.inzaina@stockholm.se  

Fotoproduktion

Peter Wålarö
Kontakt: peter.walaro@stockholm.se 

Annika Holmer
Kontakt: annika.holmer@stockholm.se

Bibliotek

Siri Axensten, bibliotekarie
Kontakt: 08-508 316 54, siri.axensten@stockholm.se

Digitala stadsmuseet 

Sören Lindström, IT-bibliotekarie
Kontakt: 08-508 317 06, soren.lindstrom@stockholm.se 

Utställningsproduktion och digitalt tillgängliggörande

Frida Starck Lindfors, antikvarie
ingår i projektgruppen som arbetar med utställning om Stockholms historia som öppnar våren 2019.
Kontakt: frida.lindfors@stockholm.se

Susanne Deist, utställningsformgivare
Ingår i projektgruppen som arbetar med utställning om Stockholms historia som öppnar våren 2019.
Kontakt: 08-508 318 09 susanne.deist@stockholm.se

Mikael Almehag, medieproducent 
Ingår i projektgruppensom arbetar med utställning om Stockholms historiasom öppnar våren 2019.
Kontakt:mikael.almehag@stockholm.se

Uppdaterad