Stadsmuseet kulturmiljö

Vi är Stockholms stads kompetens i byggnadshistoriska och stadsarkeologiska frågor. Enheten arbetar med systematisk kunskapsuppbyggnad om den växande staden och ansvarar för kulturhistoriska klassificeringar av stadens byggnader.

Enheten ger expertstöd i stadens bygglovshantering, förvaltning och utveckling av byggnader och miljöer. Genom antikvariskt stöd i olika skeden lägger Stadsmuseet grunden för att hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid förvaltning och förändring av stadens byggnader och miljöer.

Malin Myrin, enhetschef
Kontakt: malin.myrin@stockholm.se 08-508 31 951

På enheten arbetar byggnadsantikvarier, en trädgårdsantikvarie och en arkitekturfotograf.

Uppdaterad