Stadsmuseet kulturmiljö

Vi definierar, beskriver, bevarar och värnar kulturhistoriska värden hos byggnader och miljöer i Stockholms stad.

Fredik Linder, stadsantikvarie och tillförordnad enhetschef
Kontakt: fredrik.linder@stockholm.se 

Sofia Sternegård, byggnadsantikvarie och kontaktperson för verksamheten
Kontakt: 08-508 315 81, anna-sofia.sternegard@stockholm.se

Gunilla Söderlund, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 58, gunilla.soderlund@stockholm.se

Lisa Sarban, byggnadsantikvarie/handläggare
Tjänstledig

Per Olgarsson, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 70, per.olgarsson@stockholm.se

Lena Lundberg, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 67, lena.u.lundberg@stockholm.se

Daniel Hofling, trädgårdsantikvarie/byggnadsantikvarie
Kontakt: 08-508 315 82, daniel.hofling@stockholm.se

Mattias Ek, arkitekturfotograf
Kontakt: 08-508 316 32, mattias.ek@stockholm.se

Uppdaterad