Stadsmuseet kulturmiljö

Vi är Stockholms stads kompetens i byggnadshistoriska och stadsarkeologiska frågor. Enheten arbetar med systematisk kunskapsuppbyggnad om den växande staden och ansvarar för kulturhistoriska klassificeringar av stadens byggnader. Enheten ger expertstöd i stadens bygglovshantering, förvaltning och utveckling av byggnader och miljöer. Genom antikvariskt stöd i olika skeden lägger Stadsmuseet grunden för att hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid förvaltning och förändring av stadens byggnader och miljöer.

Malin Myrin, enhetschef
Kontakt: malin.myrin@stockholm.se

Sofia Sternegård, byggnadsantikvarie och uppdragssamordnare
Kontakt: anna-sofia.sternegard@stockholm.se

Gunilla Söderlund, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: gunilla.soderlund@stockholm.se

Lena Lundberg, byggnadsantikvarie
Kontakt: lena.u.lundberg@stockholm.se

Daniel Hofling, trädgårdsantikvarie/byggnadsantikvarie
Kontakt: daniel.hofling@stockholm.se

Ida Holsner, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: ida.holsner@stockholm.se

Johanna Bergmark, byggnadsantikvarie
Kontakt: johanna.bergmark@stockholm.se

Linus Adriansson, geograf/byggnadsantikvarie
Kontakt: linus.adriansson@stockholm.se

Sebastian Ulvsgärd, byggnadsantikvarie
Kontakt: sebastian.ulvsgard@stockholm.se

Mattias Ek, arkitekturfotograf
Kontakt: mattias.ek@stockholm.se

Uppdaterad