Kulturmiljö

Vi definierar, beskriver, bevarar och värnar kulturhistoriska värden hos byggnader och miljöer i Stockholms stad.

Arbetet omfattar bebyggelse, kulturlandskap samt parker- och grönområden från alla tider i både inner- och ytterstaden. Enhetens byggnadsantikvarier och arkeolog tar fram kunskapsunderlag för stadens byggnader och miljöer. Arbetet omfattar museets kulturhistoriska klassificering, granskning av förslag till ombyggnader och rivningar samt att vara stöd till stadens förvaltningar och bolag i kulturhistoriska frågor. Arbetet innefattar även kunskapsspridning och rådgivning i byggnadsantikvariska frågor.

Fredik Linder, stadsantikvarie och tf enhetschef
Kontakt:fredrik.linder@stockholm.se 

Sofia Sternegård, byggnadsantikvarie och kontaktperson för verksamheten
Kontakt: 08-508 315 81,anna-sofia.sternegard@stockholm.se
Arbetsområden: byggnadsantikvariska dokumentationer

Gunilla Söderlund, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 58, gunilla.soderlund@stockholm.se
Huvudansvar: bygglov
Arbetsområden: bygglov, rådgivning, kulturhistorisk klassificering, skolor, byggnadsminnen, belysning av byggnader, Byggsvar, Nationalstadsparken. Kontaktperson för Stockholms stadsbyggnadskontor, Skolor i Stockholm AB (SISAB).

Lisa Sarban, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 52, lisa.sarban@stockholm.se
Huvudansvar: kulturhistorisk klassificering, digitala kartor och bebyggelseregistret, arkeologiska frågor i och bygglov.
Arbetsområden: bygglov, rådgivning, kulturhistorisk klassificering, byggnadsminnen, byggnadsvård, kulturhistorisk klassificeringskarta, bebyggelseregistret, arkeologiska frågor och bygglov.

Per Olgarsson, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 70, per.olgarsson@stockholm.se
Huvudansvar: bygglov, kulturhistorisk kunskapsuppbyggnad
Arbetsområden: bygglov, kulturhistorisk kunskapsuppbyggnad, kulturhistorisk klassificering, rådgivning

Lena Lundberg, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 67, lena.u.lundberg@stockholm.se
Arbetsområden: bygglov, byggnadsantikvariska dokumentationer, rådgivning

Daniel Hofling, trädgårdsantikvarie/byggnadsantikvarie
Kontakt: 08-508 315 82, daniel.hofling@stockholm.se
Huvudansvar: gröna kulturmiljöer
Arbetsområden: dokumentationer av parker, grönområden, trädgårdar, begravningsplatser

Anna Bergman, arkeolog
Kontakt: 08-508 316 03, anna.bergman@stockholm.se
Huvudansvar: byggnadsarkeologiska dokumentationer
Arbetsområden: byggnadsarkeologi, medeltidsarkeologi, stads- och byggnadsarkeologiskt register

Mattias Ek, arkitekturfotograf
Kontakt: 08-508 316 32, mattias.ek@stockholm.se
Arbetsområden: fotografering och dokumentation av stadens byggnader och miljöer

Uppdaterad