Enheten för samlingar

Ansvarar för samlingar, arkiv och bibliotek. En viktig uppgift är att utveckla den digitala tillgången till samlingarna. Ansvarar även för verksamheten vid Salongen.

Stadsmuseets samlingar tillför ett väsentligt värde för utställningsbesökare, forskare, låntagare, givare och meddelare. Museisamlingen består av 300 000 föremål, 1 000 hyllmeter myndighetsarkiv och dokumentsamling, 25 000 konstverk och 3 500 000 fotografiskt material.

Johanna Karlsson, enhetschef
Kontakt: 08-508 31 555, johanna.x.karlsson@stockholm.se

Vård, bevarande & magasin

Maria Sundström, konservator
Kontakt: 08-508 31 588, maria.k.sundstrom@stockholm.se

Synnöve Karlsson Streijffert, konservator
Kontakt: 08-508 31 680, synnove.karlsson-streijffert@stockholm.se

Arkiv, fotoarkiv och museisamlingar

Petra Nygård, arkivarie
Kontakt: 08-508-31 704, petra.nygard@stockholm.se

Petter Smedberg, antikvarie samlingar
Kontakt: 08-508 31 586, petter.smedberg@stockholm.se

Frida Granat, antikvarie samlingar
Kontakt: 08-508 31 791, frida.granat@stockholm.se

Maria von Scheele, antikvarie fotografi
Kontakt: 08-508 31 660, maria.vonscheele@stockholm.se

För frågor om vårt fotosamling, kontakta oss via fraga.stadsmuseet@stockholm.se

Fotoproduktion

Peter Wålarö
Kontakt: peter.walaro@stockholm.se

Annika Holmer
Kontakt: annika.holmer@stockholm.se

Bibliotek

Siri Axensten, bibliotekarie
Kontakt: 08-508 31 654, siri.axensten@stockholm.se

Digitala Stadsmuseet

Sören Lindström, IT-bibliotekarie
Kontakt: 08-508 31 706, soren.lindstrom@stockholm.se

Uppdaterad