Enheten för samlingar

Ansvarar för samlingar, arkiv och bibliotek. En viktig uppgift är att utveckla den digitala tillgången till samlingarna genom bland annat Digitala Stadsmuseet. Ansvarar även för verksamheten vid Salongen.

Stadsmuseets samlingar tillför ett väsentligt värde för utställningsbesökare, forskare, låntagare, givare och meddelare. Museisamlingen består av 300 000 föremål, 1 000 hyllmeter myndighetsarkiv och dokumentsamling, 25 000 konstverk och 3 500 000 fotografiskt material.

Johanna Karlsson, enhetschef
Kontakt: 08-508 31 555, johanna.x.karlsson@stockholm.se

Uppdaterad