Staden kunskapsuppbyggnad

Vi ser till att kunskapen om Stockholm växer.

Staden Kunskapsuppbyggnad ansvarar för kunskapsuppbyggnad, dokumentation och forskning inom ämnena arkeologi, byggnads- och bebyggelsehistoria samt etnologi och kulturhistoria. Inom den etnologiska samtidsdokumentationen undersöks livet i Stockholm utifrån skilda perspektiv. Enhetens fotografer deltar i arbetet inom samtliga ovan nämnda verksamhetsområden.

På enheten bedrivs också flera forskningsprojekt. Här ingår även Stockholmia, som har i uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning.

Enhetschef: Johanna Karlsson
Kontakt: 08-508 315 55
johanna.x.karlsson@stockholm.se 

Bo Larsson, antikvarie
Kontakt: 08- 508 315 71 bo.larsson@stockholm.se
Ansvar: samtidsdokumentation

Stockholmia – forskning och förlag

Rebecka Lennartsson, forskningsledare
Kontakt: 08-508 317 33 rebecka.lennartsson@stockholm.se
www.stockholmia.stockholm.se

Uppdaterad