IT

Vi ser till att du kan hitta svar på dina frågor om Stockholms historia via digitalastadsmuseet.stockholm.se

Enheten står för verksamhetens IT samt drift och utveckling av Digitala Stadsmuseet

Mikael Anteskog Adlerchef för IT
Kontakt: 08-508 316 99, mikael.anteskog.adler@stockholm.se

Sören Lindström, IT-bibliotekarie
Kontakt: 08-508 317 06, soren.lindstrom@stockholm.se

Uppdaterad