Organisation & personal

Organisationsschema

Stadsmuseet är en del av Stockholms stad. Museet tillhör avdelningen Museer och konst, en del av Stockholms kulturförvaltning.

Avdelningen Museer och konst

Stadsantikvarie, avdelningschef, chef för Stadsmuseet

Fredrik Linder
Kontakt: fredrik.linder@stockholm.se

Stab

Staben ansvarar för att ge stöd till avdelningsledning och visst stöd till enhetschefer. Staben ansvarar vidare för att ta fram underlag för den strategiska styrningen samt för avdelningsgemensamma kommunikationsfrågor.

Stab

Stadsmuseet publik

Ansvarar för den publika verksamheten vid Stadsmuseet med besökarservice samt program- och visningsverksamhet.

Stadsmuseet publik

Enheten för kunskapsutveckling

Ansvarar för forskningssamordning, förlagsverksamhet och utveckling av utställningar. Enheten ansvar även för etnologisk samtidsdokumentation.

Enheten för kunskapsutveckling

Enheten för samlingar

Ansvarar för samlingar, arkiv och bibliotek. En viktig uppgift är att utveckla den digitala tillgången till samlingarna. Ansvarar även för verksamheten vid Salongen.

Enheten för samlingar

Stadsmuseet kulturmiljö 

Ansvarar för kulturmiljöfrågor. Genom stöd i olika skeden lägger Stadsmuseet kulturmiljö grunden för att hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid förvaltning och förändring av stadens byggnader och miljöer.

Stadsmuseet kulturmiljö

Stockholm konst

Ansvarar för offentlig konst i Stockholm, såväl på kommunala arbetsplatser som i den offentliga miljön.

Stockholm konst

Medeltidsmuseet (Stadsmuseets systermuseum)

Museet skildrar Stockholms medeltida historia och samhällsliv. Medeltidsmuseet är även Stockholms arkeologiska museum. 

Medeltidsmuseets webbplats

Uppdaterad