Organisation & personal

Stadsmuseet är en del av Stockholms stad. Museet tillhör en avdelning som kallas för Museer och konst, vilken ingår i Stockholms kulturförvaltning.

 Avdelningen Museer och konst

Stadsmuseet berättar om Stockholm via utställningar, lärande och publik verksamhet. Vi arbetar med kulturmiljö- stadsbyggnadsfrågor samt arkeologi. Vi ser till att stadens och museets samlingar bevaras och du kan få hjälp med att forska om Stockholms historia genom att kontakta oss via fraga.stadsmuseet@stockholm.se.

Stadsantikvarie och chef för avdelningen Museer och konst

Fredrik Linder, avdelningschef och stadsantikvarie.
Kontakt:fredrik.linder@stockholm.se
Lista över Stockholms tidigare stadsantikvarier

Stadsmuseet Slussen

Sara Claesson, enhetschef och museichef för Stadsmuseet vid Slussen,

Stadsmuseets museilägenheter samt Världsarvet Skogskyrkogården (Visitors Center och visningar)

Tina Rodhe, enhetschef, museichef för Medeltidsmuseet 

Kunskapsuppbyggnad (samlingar, dokumentation, bevarande och forskning)

Johanna Karlsson, enhetschef

Stadsmuseet Kulturmiljö 

Fredrik Linder, tf enhetschef

Stockholm konst

Stefan Hagdahl, enhetschef

Stockholmia – forskning och förlag 

Rebecka Lennartsson, forskningsledare.Stockholmia har som uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning om Stockholm. Stockholmia ingår i enheten Kunskapsuppbyggnad  www.stockholmia.stockholm.se

Medeltidsmuseet (Stadsmuseets systermuseum)

Tina Rodhe, enhetschef Medeltidsmuseet. Läs mer på www.medeltidsmuseet.stockholm.se

ICOM

Stadsmuseet är medlem i den internationella museiorganisationen ICOM.

Uppdaterad