Organisation & personal

Organisationsschema

Stadsmuseet är en del av Stockholms stad. Museet tillhör avdelningen Museer och konst, en del av Stockholms kulturförvaltning.

Avdelningen Museer och konst

Stadsantikvarie, avdelningschef, chef för Stadsmuseet

Fredrik Linder
Kontakt: fredrik.linder@stockholm.se

Stab

Staben ansvarar för att ge stöd till avdelningsledning och visst stöd till enhetschefer. Staben ansvarar vidare för att ta fram underlag för den strategiska styrningen samt för avdelningsgemensamma kommunikationsfrågor.
Lin Annerbäck, enhetschef

Stadsmuseet publik

Ansvarar för den publika verksamheten vid Stadsmuseet med besökarservice samt program- och visningsverksamhet.
Sara Claesson, enhetschef, biträdande museichef

Enheten för kunskapsutveckling

Ansvarar för forskningssamordning, förlagsverksamhet och utveckling av utställningar. Enheten ansvar även för etnologisk samtidsdokumentation. 
Rebecka Lennartsson, enhetschef, forskningschef

Enheten för samlingar

Ansvarar för samlingar, arkiv och bibliotek. En viktig uppgift är att utveckla den digitala tillgången till samlingarna. Ansvarar även för verksamheten vid Salongen.
Johanna Karlsson, enhetschef

Stadsmuseet kulturmiljö 

Ansvarar för kulturmiljöfrågor. Genom stöd i olika skeden lägger Stadsmuseet kulturmiljö grunden för att hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid förvaltning och förändring av stadens byggnader och miljöer.
Malin Myrin, enhetschef

Stockholm konst

Ansvarar för offentlig konst i Stockholm, såväl på kommunala arbetsplatser som i den offentliga miljön.
Stefan Hagdahl, enhetschef

Medeltidsmuseet (Stadsmuseets systermuseum)

Tina Rodhe, museichef 
Läs mer på www.medeltidsmuseet.stockholm.se

Uppdaterad