Organisation & personal

Stadsmuseet är en del av Stockholms stad. Museet tillhör en avdelning som kallas för Stadsmuseiavdelningen, vilken ingår i Stockholms kulturförvaltning.

 

Stadsmuseiavdelningen

Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef och stadsantikvarie.
Kontakt: 08-508 315 60 ann-charlotte.backlund@stockholm.se
Lista över Stockholms tidigare stadsantikvarier

Stadsmuseet berättar om Stockholm via utställningar, lärande och publik verksamhet. Vi arbetar med kulturmiljö- stadsbyggnadsfrågor samt arkeologi. Vi ser till att stadens och museets samlingar bevaras och du kan få hjälp med att forska om Stockholms historia genom att kontakta oss via fraga.stadsmuseet@stockholm.se.

För tillfället är Stadsmuseets byggnad stängd för renovering och öppnar åter lördag 27 april 2019 med en helt ny utställning som berättar om Stockholms historia. Under tiden träffar du oss på stan då vi stadsvandrar nästan varje dag.

Stadsantikvarie och chef Stadsmuseiavdelningen

Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef 

Stadsmuseet Slussen (museibyggnaden stängd för renovering, öppnar åter 27 april 2019)

Sara Claesson, enhetschef, museichef för Stadsmuseet vid Slussen,

Stadsmuseets museilägenheter samt Världsarvet Skogskyrkogården (Visitors Center och visningar)

Tina Rodhe, enhetschef, museichef för Medeltidsmuseet 

Kunskapsuppbyggnad (samlingar, dokumentation, bevarande och forskning)

Johanna Karlsson, enhetschef

Kulturmiljö Stadsmuseet

Ylva Blank,enhetschef

Stadens konst

Stefan Hagdahl, enhetschef

Stockholmia – forskning och förlag 

Rebecka Lennartsson, forskningsledare.Stockholmia har som uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning om Stockholm. Stockholmia ingår i enheten Kunskapsuppbyggnad  www.stockholmia.stockholm.se

Medeltidsmuseet (Stadsmuseets systermuseum)

Tina Rodhe, enhetschef Medeltidsmuseet. Läs mer på www.medeltidsmuseet.stockholm.se

ICOM

Stadsmuseet är medlem i den internationella museiorganisationen ICOM.

Uppdaterad