Organisation & personal

Stadsmuseet är en del av Stockholms stad. Museet tillhör en avdelning som kallas för Stadsmuseiavdelningen, vilken ingår i Stockholms kulturförvaltning.

Stadsmuseiavdelningen

Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef och stadsantikvarie.
Kontakt: 08-508 315 60 ann-charlotte.backlund@stockholm.se
Lista över Stockholms tidigare stadsantikvarier

Stadsmuseet berättar om Stockholm via utställningar, lärande och publik verksamhet. Vi arbetar med kulturmiljö- stadsbyggnadsfrågor samt arkeologi. Vi ser till att stadens och museets samlingar bevaras och i Faktarummet kan du få hjälp att forska om Stockholms historia.

För tillfället är Stadsmuseets byggnad stängd för renovering och öppnar åter under hösten 2018 med en helt ny utställning som berättar om Stockholms historia. Under tiden träffar du oss på stan då vi stadsvandrar varje dag och Faktarummet träffar du på Stadsarkivet.

Stadsantikvarie och chef Stadsmuseiavdelningen

Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef samt chef för Stab

Stadsmuseet Slussen (museibyggnaden stängd för renovering, öppnar åter hösten 2018)

Sara Claesson, enhetschef och kommunikationschef

Museilägenheterna, Faktarummet, Världsarvet Skogskyrkogården Stadsmuseet

Tina Rodhe, enhetschef Medeltidsmuseet

Samlingar kunskapsuppbyggnad Stadsmuseet

Hans Öjmyr, enhetschef 

Samlingar bevarande och Stadens konst

Gunilla Rehnström-Olander, enhetschef

Staden kunskapsuppbyggnad

Enhetschef: vakant 

Kulturmiljö Stadsmuseet

Ylva Blank, enhetschef

IT

Mikael Anteskog Adler, IT-chef

Stockholmia – forskning och förlag

Rebecka Lennartsson, forskningsledare.Stockholmia har som uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning om Stockholm. www.stockholmia.stockholm.se

Medeltidsmuseet (Stadsmuseets systermuseum)

Tina Rodhe, enhetschef Medeltidsmuseet. Läs mer på www.medeltidsmuseet.stockholm.se

ICOM

Stadsmuseet är medlem i den internationella museiorganisationen ICOM.

Uppdaterad