Organisation & personal

Stadsmuseet är en del av Stockholms stad. Museet tillhör en avdelning som kallas för Stadsmuseiavdelningen, vilken ingår i Stockholms kulturförvaltning.

Stadsmuseiavdelningen

Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef och stadsantikvarie.
Kontakt: 08-508 315 60 ann-charlotte.backlund@stockholm.se
Lista över Stockholms tidigare stadsantikvarier

Stadsmuseet berättar om Stockholm via utställningar, lärande och publik verksamhet. Vi arbetar med kulturmiljö- stadsbyggnadsfrågor samt arkeologi. Vi ser till att stadens och museets samlingar bevaras och du kan få hjälp med att forska om Stockholms historia genom att kontakta oss via fraga.stadsmuseet@stockholm.se.

För tillfället är Stadsmuseets byggnad stängd för renovering och öppnar åter under våren 2019 med en helt ny utställning som berättar om Stockholms historia. Under tiden träffar du oss på stan då vi stadsvandrar nästan varje dag.

Stadsantikvarie och chef Stadsmuseiavdelningen

Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef samt chef för Stab

Stadsmuseet Slussen (museibyggnaden stängd för renovering, öppnar åter under våren 2019)

Sara Claesson, enhetschef och kommunikationschef

Stadsmuseets museilägenheter samt Världsarvet Skogskyrkogården

Tina Rodhe, enhetschef Medeltidsmuseet

Samlingar kunskapsuppbyggnad Stadsmuseet

Hans Öjmyr, enhetschef 

Samlingar bevarande och Stadens konst

Christer Falk, tillförordnad enhetschef

Staden kunskapsuppbyggnad

Johanna Karlsson, enhetschef

Kulturmiljö Stadsmuseet

Ylva Blank, enhetschef

Stockholmia – forskning och förlag

Rebecka Lennartsson, forskningsledare.Stockholmia har som uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning om Stockholm. www.stockholmia.stockholm.se

Medeltidsmuseet (Stadsmuseets systermuseum)

Tina Rodhe, enhetschef Medeltidsmuseet. Läs mer på www.medeltidsmuseet.stockholm.se

ICOM

Stadsmuseet är medlem i den internationella museiorganisationen ICOM.

Uppdaterad