Vem var Josabeth Sjöberg?

Hennes detaljrika akvareller ger oss en bild av det borgerliga livet i det sena 1800-talets Stockholm.

Josabeth Sjöberg var en singelkvinna i 1800-talets Stockholm och som många andra ensamstående kvinnor bodde hon inneboende. När denna bild målades år 1873 bor Josabeth på Renstiernas gränd 17 (idag Renstiernas gata 15).

Man kan nog inte kalla Josabeth välbärgad men hon hörde inte heller till de fattiga. Hon hade alltid ett eget rum och medförde egna möbler. Mamsell Sjöberg bodde under sitt vuxna liv på tolv adresser inom de centrala delarna av Maria och Katarina församlingar på Södermalm. För ogifta kvinnor fanns på tidigt 1800-tal inte många yrken att välja på. Mamsell Sjöberg försörjde sig som musiklärarinna. Detta yrke ägnade hon sig åt under hela sitt liv.

Vid sidan av sitt arbete som musiklärarinna roade sig Josabeth med att teckna och måla akvarell. Ett av hennes favoritmotiv var den egna bostaden. Förutom interiörerna målade hon utsikten från sina bostäder och miljöerna kring dem. På detta sätt kan vi i dag få inblick i livet på Södermalm under 1800-talets andra hälft.

Josabeth har namngett den trätrappa som förbinder Tjärhovsplan med Stigbergsgatan, Mamsell Josabeths trappor. Akvarellerna finns i Stadsmuseet i Stockholms samlingar, i säkert förvar mot ljus och annat slitage, men du kan se Sjöbergskans bilder i Digitala Stadsmuseet samt Stockholmskällan.

Hans Öjmyr, enhetschef på Stadsmuseet

Uppdaterad