Stadsmuseets dörrsamling

Åsa Mähring på Stadsmuseet berättar om museets magnifika samling.

Stadsmuseet har en av landets i särklass största och mest intressanta samlingar av byggnadshistoriska föremål. I den finns stenportaler, fönster, tapeter, kakelugnar, trätak, gipsornament och mycket annat. Inte minst finns där dörrar och portar. Praktfulla pardörrar varvas med små källardörrar och bastanta celldörrar från något av stadens ur tiden gångna fängelser eller häkten. Sammantaget är det över tvåtusen dörrar som förvaras i museets magasin. Alla bär de på berättelser som knyter an både till personliga livsöden och till Stockholms historia i stort.

Insamlingen av dörrar från kulturhistoriskt intressanta byggnader påbörjades redan i början av 1900-talet, alltså flera decennier innan Stadsmuseet grundades på 1930-talet. Det var framförallt Stockholms husbyggnadskontor som sparade olika sorters byggnadsdetaljer från de stora rivningarna i slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900. Dessa samlingar togs sedan över av Stadsmuseet som fortsatte med insamlingsverksamheten under de kommande decennierna.

Den så kallade Norrmalmsregleringen under 1950- och 1960-talen, då en stor del av den äldre bebyggelsen på Norrmalm revs, innebar en hittills oöverträffad utökning av Stadsmuseets samling vad gäller byggnadshistoriskt material. Och den var för museets del i närmast oplanerad. Det är nu majoriteten av dörrsamlingen kommer till, och det skedde under ibland nästan kaotiska former. Lokalerna räckte inte till och föremålsregistreringen hängde inte riktigt med i anstormningen. Detta innebar att många dörrar fick en väldigt knapphändig registrering, där ursprunglig fastighet och adress endast angavs på en lapp som sattes fast på dörren i fråga.

Stadsmuseet dörrsamling tillkom alltså under långt ifrån idealiska omständigheter. Och det kommer nog dröja innan museet tar in material i sådan utsträckning igen. Samtidigt innebar museets insatser att något av det gamla Stockholm kunde bevaras. Och att vi nu sitter på en magnifik dörrsamling, till glädje för nutidens och framtidens stockholmare.

Uppdaterad