Palatset Makalös sista föreställning

Det brinner !!! Hör Åsa Mähring, Stadsmuseet, berätta om palatset Makalös sista föreställning.

Mitt under föreställningen av ”Redlighetens seger öfver Förtalet”, på kvällen den 24 november 1825, känner personalen en stickande röklukt. Efter lite detektivarbete hittar man eldhärden i en verkstad i källaren. Trots släckningsförsök får elden snabbt övertaget. Det tar inte lång tid innan hela palatset Makalös står i lågor. Alla i publiken räddades men betjänten Sven Jonsson samt pigorna Brita Gråsten och Carolina Lundgren blev sorgligt nog kvar i lågorna.

Tack vare de överlevandes vittnesmål inför Slottsrätten vet vi vad som hände den där kvällen. Branden var ett skådespel. Massor av människor sökte sig till Kungsträdgården för att beskåda katastrofen. Det blev en avskedsföreställning som sent skulle glömmas. När morgonen randades fanns bara en rykande ruin kvar av det palats som stockholmarna för nästan tvåhundra år sedan bländats så av.

Men hur kom det sig att man spelade teater i palatset? Efter glansperioden på 1600-talet gick huset ett oblitt öde till mötes. Byggnaden hamnade i Kronans ägo i och med reduktionen, då staten drog in egendomar från adeln. Det brukades en kort period som sädesmagasin. Därefter som arsenal, ett slags förråd för armén, och som kunglig livrustkammare. Man förvarade krigsbyten, rustningar, vapen, pukor och trumpeter, ädla stenar och blodiga fanor där. Under 1700-talet fanns många olika planer på att omdana Makalös och det närliggande området. Det nya operahuset alldeles intill invigdes 1782. Då väcktes frågan om behovet av en egen scen även för den talade dramatiska konsten. Sagt och gjort, Makalös byggdes om till teater och invigdes 1793. Då spelades en pjäs av Gustav III som hade mördats året innan. Kungen hade skjutits på Operan.

Ruinerna av Makalös stod kvar i några år, innan de köptes av en byggmästare och revs. En del av stendekorationerna som klarat branden såldes och fick ett nytt liv i olika byggnader runt om i staden. När sedan dessa hus rivits har många stenfragment tagits till vara främst av Nordiska museet i Stockholm. I Kungsträdgårdens tunnelbanestation finns skulpturavgjutningar av några av dessa. Placeringen är under det gamla palatset Makalös tomt!

Åsa Mähring

Källor

Göran Axel-Nilsson: ”Makalös. Fältherren greve Jakob De la Gardies hus i Stockholm”, Stockholmsmonografier 1984

Bo Grandien: ”Stockholm i lågor”, 1968

Uppdaterad