Enhetschef till staben vid avdelningen Museer och konst

Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad chef med förmåga att inspirera och skapa goda förutsättningar för samarbete.

Staben ansvarar för avdelningsgemensamma frågor om bland annat kommunikation, administration, säkerhet, vaktmästeri, lokaler, registratur, museiteknik, formgivning och snickeri.

Som stabschef leder du enheten med fullt personal- och budgetansvar. Du motiverar samt ger råd och stöd till enhetens medarbetare och arbetar för att skapa ett positivt, inkluderande och kreativt utvecklings- och arbetsklimat.

Du representerar, leder och utvecklar verksamheten i samråd med avdelningschefen och deltar aktivt i såväl kort- som långsiktig planering. Du har också en viktig roll att tillsammans med övriga enhetschefer driva och utveckla frågor som är gemensamma för hela avdelningen genom deltagande i ledningsgruppen och förvaltningsövergripande samarbeten. Som stabschef har du ett särskilt ansvar för att bistå avdelningschefen i arbetet med att samordna verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv, bland annat avseende analyser, uppföljning och ledningssystem.

Din arbetsplats är förlagd på Stadsmuseet vid Slussen.

Sista ansökningsdag är 26 september 2022.

Läs mer om tjänsten och sök

Lediga jobb, Stockholms stads webbplats

Uppdaterad