Kontakta oss

Stadsmuseets bokning och information svarar på frågor om vandringar, program och bokningar på 08-508 316 20 helgfria vardagar, tisdag–fredag 09.30–11.30.

Allmänna frågor och synpunkter:
e-post stadsmuseet@stockholm.se

Bokningsförfrågningar:
e-post boka.stadsmuseet@stockholm.se

Kontakta personal

Kontaktuppgifter till handläggare och anställda finns under Organisation & personal. Stadsmuseets växel har öppet kontorstid och kan också koppla dig till den person du vill tala med på 08-508 316 00.

Postadress

Stadsmuseet
Box 150 25
104 65 Stockholm

Leveranser/bud

Stadsmuseet vid Slussen 
Peter Myndes backe 6
116 46 Stockholm

Stadsmuseet i Frihamen
Palermogatan 23, Magasin 5
115 56 Stockholm 

Bokning av visningar och vandringar för grupper och skolor

Bokning för grupper och skolor

Det är också till bokningen som du vänder dig om du vill filma eller fotografera i Stadsmuseets museilägenheter och andra lokaler.

Skadeanmälan av skulpturer på stan

Kontakta Stadsmuseet på telefon 08-508 317 73 eller 08-508 317 70 eller skicka e-post till samlingsenheten@stockholm.se 

Fråga Stadsmuseet

Här kan du få svar på frågor om byggnader, byggnadsvård, bildbeställningar och Stockholms historia.
Fråga Stadsmuseet

Butiken

Stadsmuseets butik erbjuder ett sortiment där allt har en koppling till vår huvudstad. Här hittar du ett stort utbud av stockholmiana, skönlitteratur, konst och fotoböcker, barnböcker och serier. Givetvis då även böcker från museets eget förlag Stockhlolmias utgivning. Läs mer om butiken

Webbplatsen

Ansvaring utgivare: Fredrik Linder, kontakt: fredrik.linder@stockholm.se
Vid frågor om Stadsmuseets webbplats, kontakta: 
Göran Berselius, goran.berselius@stockholm.se

Press & media

Kontakta oss för information om aktuell verksamhet, utställningar och pressbilder.

Göran Berselius, kommunikatör, 08-508 316 45 goran.berselius@stockholm.se

Gåvor till museet – förvärvsstopp

Stadsmuseet har förvärvsstopp fram till och med 1 augusti 2020. Det innebär att museet inte tar emot gåvor i någon form under denna period. Anledningen är att ett nytt samlingsförvaltningssystem etableras vilket är mycket resurskrävande.

Stockholmia – forskning och förlag

Stockholmia har som uppdrag att stimulera, sprida och publicera angelägen forskning om Stockholm. I samverkan med forskarsamhället genomförs forskningsprojekt, seminarier, föredrag och konferenser. Genom det egna förlaget publiceras och sprids ny forskning om Stockholms historia och samtid. Läs mer på stockholmia.stockholm.se

Medeltidsmuseet (Stadsmuseets systermuseum)

Chef: Tina Rodhe. Läs mer på medeltidsmuseet.stockholm.se

Uppdaterad