Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna utvecklas och bli bättre. För att kunna göra det vill vi gärna att du hör av dig med tips på hur vi kan göra museet till en ännu bättre plats för berättelserna om Stockholm.

Vänd dig med dina synpunkter till:
Registrator
Stadsmuseeet
Box 150 25, 104 65 Stockholm
stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad