Behandling av personuppgifter vid dokumentation

Stadsmuseet, som lyder under Kulturnämnden, har bland annat i uppdrag att bevara, levandegöra och förmedla stadens kulturhistoria för nutida och framtida generationer. Stadsmuseet följer och bevarar det som sker i samhället idag bland annat genom samtidsdokumentationer. Med etnografiska metoder, såsom intervjuer, fotografering, och deltagande observation dokumenteras verksamheter, tankar, erfarenheter och åsikter i det nutida samhället.

Allt material, såsom film, ljudupptagningar, text och/eller bild bevaras i Stadsmuseets myndighetsarkiv för att finnas tillgängligt för nutida och framtida generationer, och kan gallras i enlighet med gällande lagstiftning och aktuella gallringsbeslut. Materialet kan också komma att användas i Stadsmuseets utställningar, publikationer och marknadsföring.

Insamlingar sker med stöd av allmänt intresse i GDPR. I det material som Stadsmuseet samlar in kan personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter komma att ingå.

Stadsmuseet behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Det kan vara film, fotografier, ljudupptagningar och/eller text där man är avbildad eller omnämnd på sådant sätt att det är möjligt att bli identifierad. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att invända mot behandling, begära rättelse, eller begränsa behandling av dina personuppgifter. Kontakta registratur kultur@stockholm.se eller dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud.kultur@stockholm.se

Ingen ersättning utgår för deltagande.

Är du med på bild på våra webbsidor?

Har vi publicerat ett fotografi där du medverkar? Om du vill att vi ska ta bort det så ber vi dig att kontakta oss. Det gäller även om du tidigare lämnat ditt samtycke men sedan ändrat dig.

Skicka ett mejl till oss med uppgift om var du sett bilden. Enklast är om du kopierar sidans webbadress (url) och klistrar in den i mejlet. Bifoga gärna även en kopia av bilden eller en skärmdump där fotografiet syns!

E-post: stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad