Byggnader, miljöer, arkeologi och fotografering

Genom att beställa uppdrag från Stadsmuseet bidrar uppdragsgivarna till att kunskapen om Stockholms historia blir tillgänglig genom våra digitala kanaler.

Bebyggelse

På Stadsmuseet arbetar byggnadshistoriker som har ett samlat stort kunnande om Stockholms bebyggelsehistoria från medeltiden fram till våra dagar. På uppdrag utförs inventeringar, karaktäriseringar och andra kunskapsundelag när det gäller såväl enskilda fastigheter som större områden. Specialkompetens inom det gröna kulturarvet finns också.

Arkeologi

Stadsmuseet tar sedan juni 2017 inte längre arkeologiska uppdrag. I fortsättningen beslutar länsstyrelsen om vilka konsultbolag och institutioner som får i uppdrag att utföra dessa i Stockholm.

Fotografering

Museets fotografer har lång erfarenhet inte minst av att dokumentera stadens bebyggelser och invånare. Våra uppdragsgivare är bland annat Stadsholmen AB, Statens fastighetsverk, fastighetskontoret och Trafikverket.

För mer information, kontakta:
Johanna Karlsson, enhetschef Staden kunskapsuppbyggnad
Kontakt: 08-508 31 555, johanna.x.karlsson@stockholm.se

Uppdaterad