Om Stadsmuseet

Stadsmuseet från gården. Foto: Stadsmuseet

Aktuella. Personliga. Viktiga. Angelägna. Historiska. Roliga. Mörka. Vackra. Stora. Små. Staden är fylld av berättelser.

Vi ser det som vår uppgift att tillgängliggöra dessa berättelser. Vi gör det genom att samla, forska, värna, bevara, beskriva, dokumentera, engagera, förarga, förtjusa, debattera, inspirera, lära, lyssna och underhålla.

Berättelserna får oss att minnas vår stads historia. Berättelserna ger oss också perspektiv på vår stad i vår egen tid. Och samtidigt som vi blickar bakåt skapar vi genom våra liv i staden framtidens berättelser om Stockholm.

Stadsmuseets idé är att finnas mitt i allt det där. Mitt i berättandet. Vi vill vara en plats för Stockholmsberättelser. En plats för stockholmare och stadens besökare.

Stadsmuseet öppnar igen 27 april 2019

Vi måste senarelägga öppnandet av Stadsmuseet vid Slussen till 27 april 2019. Det beror på att renoveringsarbetet tagit längre tid än beräknat då det är komplicerat och svårt att kombinera moderna funktioner med ett gammalt hus från 1600-talet. Under renoveringen fortsätter vi berätta om staden, men på nya platser och i aktiviteter ute på stan.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer framöver!

Nya Stadsmuseet

Uppdaterad