De nationella minoriteternas historia i Stockholm

Modeller av en husvagn och en bil med gruppfoto med människor i bakgrunden.
Modell av romsk boplats omkring 1960, ur Stockholmsutställningen. Foto: Johan Stigholt.
 • Öppettid

  Söndag 16 oktober

  13.00–14.00

 • Pris

  100/50 kronor

 • Plats

  Stadsmuseet

  Samlingsplats står på biljetten

En temavisning om både rik kultur och förtryck i vår stad, från 1500-talet till idag.

Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna har en lång och rik historia i Stockholm. I århundraden har de levt och verkat här i en mångkulturell och flerspråkig stad. De har också drabbats av förtryck: förföljelse, förbud, rasbiologi, försvenskningspolitik.

Under visningen tittar vi närmare på de fem nationella minoriteternas historia – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Vi utgår från Stadsmuseets utställning om Stockholms historia sedan 1500-talet.

Guide: Erik Gunnarsson, museipedagog

Tillgänglighet

Det går bra att komma fram med rullstol och med barnvagn.

Nationella minoriteter i Stockholm

Programmet arrangeras inom Stadsmuseets projekt om de nationella minoriteterna och urfolket samer i Stockholm. Utställningen ”Nationella minoriteter i Stockholm” visades 29 januari–22 augusti 2022. 

Nationella minoriteter i Stockholm

Stockholmsutställningen

""
Hämta höstens tryckta program!