Staden & vi: Stadsvandringar 19

""
 • Öppettid

  Torsdag 8 september

  18.00–19.30

 • Pris

  Gratis

 • Plats

  Stadsmuseet

  Salongen, plan 1

Bokkväll om ”Stadsvandringar 19”, i vilken våra museers personal skriver om sin verksamhet och om Stockholm.

Under Stadsmuseets och Medeltidsmuseets tak ryms det gamla och nya Stockholm. Månghundraåriga gravfynd samsas med punkjackor från vår egen tid. Insamlingar av arkeologiska, medeltida fynd sker samtidigt som dagens förorter dokumenteras. Utställningar varvas med stadsvandringar och föreläsningar.

Om all denna skiftande verksamhet har personalen under det senaste året skrivit artiklar utifrån sina arbetsområden.

Årets utgåva med samlade artiklar, ”Stadsvandringar 19”, knyter an till en gammal tradition av periodiska publikationer som nu återupptagits.

Kvällen börjar med en inledning av stadsantikvarie Fredrik Linder. Antikvarie Åsa Mähring samtalar därefter med bokens redaktör Bo Larsson.

Staden & vi

Kvällen inleder också höstens föreläsningsserie Staden & vi. Samtliga föreläsningar under hösten baseras på artiklar i årsboken. Kom, lyssna, ställ frågor och mumsa på våra goda museimackor! Boken säljs till specialpris under kvällen.