Folkhemmet i Årsta

En kvinna sitter på en bänk vid en parkstig framför en länga med butiker och postkontor.
Snigelparken i Årsta skapades av landskapsarkitekten Erik Glemme i början av 1950-talet. Namnet kommer från en snigelformad sandlåda i parken.
 • Öppettid

  Torsdag 1 september

  18.00–19.30

 • Pris

  120/60 kronor

  Biljettsläpp 16 augusti

  Köp biljett

 • Plats

  Årsta

  Samlingsplats står på biljetten

Vi vandrar i stadsdelen och ser hur folkhemmets idéer tog sig uttryck i stadsbyggnad och arkitektur.

Vi har levt med det svenska folkhemmet under stora delar av 1900-talet och gör det delvis fortfarande idag. Folkhemmet som både teori och praktik är den mest genomgripande omvandlingen av svensk bostadspolitik och bebyggelsehistoria.

Sverige gick från allmänt mycket låg boendestandard till den högsta i Europa på några decennier. Idéerna banade väg för en ny modern arkitektur och nya stadsbyggnadsideal. Men vilka var visionerna från början? Hur påverkade folkhemstanken arkitektur och stadsbyggnad?

Guide: Eva Larsson, museipedagog och arkitekturhistoriker

Sträcka

Cirka 2,7 kilometer

Tillgänglighet

Begränsad tillgänglighet på grund av backar.

""
Hämta höstens tryckta program!