Skeppsbroraden med Skeppsbroadeln

Folkliv i stadsmiljö med hästdragna kärror.
Skeppsbron, akvarellerad konturetsning av Johan Petter Cumelin, 1790-tal (bilden är beskuren).
 • Öppettid

  Söndag 6 februari

  11.30–13.00

 • Pris

  120/60 kronor

 • Plats

  Gamla stan

  Samlingsplats står på biljetten

En vandring i Skeppsbroradens kvarter i 1600- och 1700-talets Stockholm. Hör om hus, arkitektur, handel, folkliv och skvaller.

Begreppet ”skeppsbroadel” var ursprungligen en ironisk benämning på förmögna och socialt uppåtsträvande handelsmän och grosshandlare. Många av dem hade sina kontor och bostäder samt lager och magasin vid Skeppsbron i Gamla stan, där fartyg lastade varor till och från Sverige. Skeppsbroadeln dominerade utrikeshandeln i Sverige, framför allt genom export av järn.

Guide: Gudrun Wessnert, museipedagog

Sträcka

Cirka 1,5 kilometer

Tillgänglighet

Begränsad tillgänglighet på grund av kullersten.

Gruppbokning

Detta program kan även bokas för grupp

""
Hämta gärna vårt tryckta program!