Rörbys Stockholm: Frescati

Stort hus med vinklat, utskjutande tak.
Allhuset i Frescati, ritat av arkitekten Ralph Erskine, uppfört 1979–1981. Foto: Ingrid Johansson.
 • Öppettid

  Tisdag 18 januari

  18.00–19.00

 • Pris

  100/50 kronor

 • Plats

  Stadsmuseet

  Hörsalen, plan 2

Martin Rörby tar i en föreläsning med oss på en resa från kunglig jaktmark till universitetscampus.

Under 1670-talet lät Karl XI anlägga en kunglig jaktpark på Norra Djurgården. Delar av denna kom från 1816 att ingå i det område som då ställdes till den nystartade Lantbruksakademiens förfogande som experimentalfält.

Riksdagen fattade 1959 beslut om att genom förstatligande ombilda den 1878 inrättade Stockholms högskola till universitet. Samtidigt bestämdes att ett nytt campus skulle anläggas i Frescati på den mark Lantbruksakademien disponerat.

1960 utlystes så en nordisk arkitekttävling om den nya bebyggelsen. Det blev inledningen på arbetet med att forma den arkitekturpark som idag upptar området, där äldre byggnader av bland andra Fredrik Blom, Adolf Wilhelm Edelsvärd, Erik Josephson och Gustav Holmdahl varvas med nya bidrag av David Helldén, Carl Nyrén, Ralph Erskine och andra.

Föreläsare: Martin Rörby, arkitekturhistoriker

Tillgänglighet

Lokalen är utrustad med hörslinga

Rörbys Stockholm

I en serie spaningar låter vi författaren, debattören och folkbildaren Martin Rörby titta närmare på Stockholms arkitekturhistoria och utveckling.

Programtips

Tack för att du håller avstånd!
Läs om corona och ditt besök