Nobel Week Lights Stockholm: ?

Projicerade frågetecken på Stadsmuseets fasad.
Foto: Giulia Cairone.
  • Öppettid

    4–12 december

    Från 16.00

  • Plats

    Stadsmuseets fasad

Nobelveckan firas med ljusinstallationer. På Stadsmuseets fasad svävar tusentals projicerade frågetecken, i symbios likt en dans.

Konstnären Eva Beierheimers verk ”?” (2021) är en projektion av sammanlänkade frågetecken. Tillsammans bildar dessa tecken visuella överlagringar av organiska, svärmliknande former, där själva frågetecknet till slut försvinner in i sin egen geometri och abstraktion.

Eva Beierheimer har tagit vara på det enkla i att fråga. Nyfikenhet kring en specifik fråga eller fundering är ofta början till nya upptäckter.

Vetenskap och forskning bygger vanligtvis på just en frågeställning kring något outforskat. Viljan att lära sig och förstå härstammar från: Varför? Hur? Var? När? Vem? Vad?

Dessa frågor bildar och skapar en inlärningsprocess, ett sätt att motverka okunskap och oförståelse och att hämta ny kunskap. Frågetecknet kan också ses som en symbol för ett tillstånd av till exempel förvirring, förvåning, ifrågasättande eller avsaknad av svar.

Installationen stöds av Stockholm Konst.

Nobel Week Lights Stockholms webbplats