Fullbokat: Läsecirkel med Fogelström: Vävarnas barn

En vakt motar bort en kvinna med barn från ett trapphus.
Teckning av David Wilhelm Ljungdahl, 1894.
 • Öppettid

  Hösten 2021

  16 september–21 oktober

 • Pris

  300/150 kronor

 • Plats

  Stadsmuseet

  Salongen, plan 1

Programmet är fullbokat.

Under fyra tillfällen ses vi för reflektioner kring boken, livet i 1700-talets stad och utsatta människor. Vi avslutar med en stadsvandring på Söder.

Cirkelträffar

torsdag 16 september 18.15–19.15
torsdag 30 september 18.15–19.15
torsdag 14 oktober 18.15–19.15
torsdag 21 oktober 15.00–17.00 (stadsvandring)

Med utgångspunkt från boken diskuterar vi, läser vi stycken tillsammans och på egen hand mellan tillfällena.

Cirkelledare och guide: Ulla Rådling, Per Anders Fogelströmsällskapet

Vävarnas barn

Per Anders Fogelströms roman ”Vävarnas barn” från 1981 utspelar sig på Barnängens klädesfabrik under åren 1749-1779. 1700-talets Stockholm är en småstad i Europa, smutsig och fattig. Driftiga företagare verkar för välstånd, men det är andra som får betala priset.

Vävarna och deras barn bor och sliter i de nya klädesfabrikerna på Söder. De agas som tjänstehjon och saknar rätt att lämna sitt arbete. I de mörka och trånga fabrikerna är de bundna vid en tillvaro i nöd, men där föds också deras ljusa drömmar – om en annan stad, ett annat liv.

Romanen som är första delen i en trologi bygger till stor del på verkliga händelser och förhållanden. Fler av de personer som förekommer i boken är också verkliga, historiska personer som blandas med och ibland interagerar med de diktade karaktärerna.

Författaren har lagt mycket stor vikt vid att beskriva händelser, personer och platser historiskt korrekt och har även gett ut en separat skrift med hänvisningar till de källor som har använts.

Andra delen i trilogin är ”Krigens barn” och sista delen ”Vita bergens barn”. Böckerna kompletterade Fogelströms sedan tidigare utgivna Stadserie, som börjar med boken ”Mina drömmars stad”. Tillsammans bildar romanserierna en Stockholmsskildring som löper under åren 1749–1968.

Stadsvandring

Det sista tillfället, 21 oktober, ger vi oss ut på Södermalm och utforskar platser och miljöer som gett inspiration till boken.

Sträcka

Cirka 2,5 kilometer

Tillgänglighet

Tillgängligheten är begränsad på grund av backar och korta trappor.

I samarbete med Per Anders Fogelströmsällskapet