Rörbys Stockholm: Kungsgatan

En bred gata vindlar sig fram under en bro
Kungsgatan mot Malmskillnadsbron. Till höger byggs kontorshuset Kungsgatan 24. Foto: Åke Lange, 1936.
 • Öppettid

  Torsdag 18 mars

  18.00–19.00

 • Pris

  100 kronor

  Biljettsläpp 2 mars
 • Plats

  Stadsmuseet

  Hörsalen, plan 2

En föreläsning om det ”moderna” livets pulsåder.

Kungsgatan anlades som en paradgata i två steg. Den västra delen, från Vasagatan till Hötorget, var ett direkt resultat av Centralstationens tillkomst 1871. Utmed denna del av gatan uppfördes hus med överdådiga putsfasader i nyrenässansstil.

För att den östra delen av gatan, alltså sträckan från Hötorget vidare ned till Stureplan, skulle kunna bli verklighet krävdes att man schaktade sig igenom Brunkebergsåsen.

Denna del av Kungsgatan öppnades för allmänheten 1911, men det var först genom förverkligandet under 1920-talet av Sven Wallanders idéprojekt från 1915 som detta parti av gatan fick sin speciella karaktär med arkadformade butiksfasader och de två Kungstornen – norra Europas första ”skyskrapare”.

Föreläsare: Martin Rörby, arkitekturhistoriker

Tillgänglighet

Lokalen är utrustad med hörslinga

Rörbys Stockholm

I en serie spaningar låter vi författaren, debattören och folkbildaren Martin Rörby titta närmare på Stockholms arkitekturhistoria och utveckling.

Programtips

Tack för att du håller avstånd!
Läs om corona och ditt besök