Rörbys Stockholm: Stockholm genom tiderna

Modell av ö med stadsbebyggelse.
Välkommen till Skeppsholmen. Eller i varje fall till professor E. Jacobssons vision där ön bebyggs med stadskvarter. Foto: Anton Blomberg, årtal 1898–1902.
 • Öppettid

  Torsdag 26 november

  18.00–19.00

 • Pris

  100 kronor

 • Plats

  Stadsmuseet

  Hörsalen, plan 2

En föreläsning som reflekterar kring stadens arkitektur och planering: hur har det varit och hur blir det?

Stockholm har genom seklerna genomgått ett antal viktiga utvecklingsfaser, som alla format den stad vi idag lever i.

Medeltidens handel, stormaktstidens maktambitioner, den gustavianska tidens kulturtörst, industrialismens innovationsiver och 1900-talets obändiga framtidstro har alla satt sin prägel på den miljö vi har omkring oss.

Vi befinner oss nu mitt i ytterligare en fas där en mängd gamla ”sanningar” förkastas och nya frågor söker sina svar. På vilket sätt kommer detta att ta sig uttryck i Stockholms byggande och planering?

Föreläsare: Martin Rörby, arkitekturhistoriker

Tillgänglighet

Lokalen är utrustad med hörslinga

Rörbys Stockholm, hösten 2020/vintern 2021

I en serie spaningar låter vi författaren, debattören och folkbildaren Martin Rörby titta närmare på Stockholms arkitekturhistoria och utveckling.

Programtips

Tack för att du håller avstånd!
Läs om corona och ditt besök