Inställt: Arkivens dag: fotografier

""
En liten pojke fotograferar med bälgkamera på Stockholms stadion. Foto: Lennart af Petersens, årtal 1940–1949.
  • Öppettid

    Lördag 14 november

    12.00–16.00

  • Plats

    Stadsmuseet

    Hörsalen, plan 2

Möt Stadsmuseets antikvarier och hör om hur Stadsmuseet samlar in, förvarar och presenterar stadens olika berättelser. Föremål, konst, fotografier och samtidsdokumentation väver en bild av staden vid olika tider.

I arkiven finns det nedtecknat; berättelser från de som var där, som såg vad som hände, som deltog i skeendet eller fattade besluten. Arkiven är en länk mellan dåtid, nutid och framtid. Vill man veta vad som verkligen hände och hur samtiden upplevde händelsen är det till arkiven man ska gå. Där finns den levande historien – i original!

Program

12.00 Frågesport med bildgåtor om Stockholm

Vet du var du är i staden om vi backar bandet 100 år? Och om vi dessutom ser saker från ovan eller sånt som inte längre finns? Det är dags för frågesport med bildgåtor! Vi dimper ned både innanför och utanför tullarna. Kom och sätt dina Stockholmskunskaper på prov! Med Katinka Bergvall och Annika Jägerholm, antikvarier Stadsmuseet.

13.00 Stadsmuseets fotografisamling

Föredrag av konservator Ulrika Björkert och fotoantikvarie Maria von Scheele. Hör om samlingens tillkomst och innehåll, hur du själv kan söka fotografier i Digitala Stadsmuseet och om arbetet med att bevara samlingen för framtiden.

14.00 Digitalisering av fotografisamlingarna på Stadsmuseet

Föredrag av Stadsmuseets fototekniker Peter Wålarö och Annika Holmér. Hör hur museet arbetar med att digitalisera fotografisamlingarna på bästa möjliga sätt. Vad kan man göra med ett historiskt fotografiskt material och vad bör man inte göra?

15.00 Aktuella perspektiv på Stockholm

Föredrag av Stadsmuseets fotograf Mattias Ek. Hör om hur dagens Stockholm dokumenteras. Dessa bilder blir snart dåtid och ännu en länk i museets stora fotografisamling.

16.00 Frågesport med bildgåtor om Stockholm

Vet du var du är i staden om vi backar bandet 100 år? Och om vi dessutom ser saker från ovan eller sånt som inte längre finns? Det är dags för frågesport med bildgåtor! Vi dimper ned både innanför och utanför tullarna. Kom och sätt dina Stockholmskunskaper på prov! Med Katinka Bergvall och Annika Jägerholm, antikvarier Stadsmuseet.

Tack för att du håller avstånd!
Läs om corona och ditt besök