Inställt: Staden & Vi: Att samla på Stockholm

Skylt med en fågel och texten Restaurang Pelikan.
En av många äldre skyltar i Stadsmuseets samlingar.
  • Öppettid

    Tisdag 3 november

    17.00–17.45

  • Plats

    Stadsmuseet

    Salongen, plan 1

En kort föreläsning om Stadsmuseets föremålssamling som består av hundratusentals föremål, alla med en koppling till Stockholm. Här finns allt från arkeologiska fynd till vardagliga föremål från vår egen tid.

I detta fördrag berättar samlingsantikvarie Petter Pennlöv Smedberg om samlingen ur olika perspektiv. Förutom en introduktion till samlingen och dess innehåll, kommer museets roll som samlare att beröras. Hur har samlingen tillkommit och varför har man samlat som man gjort? Och hur ser Stadsmuseets insamling ut i idag?

Programinfo

Föreläsningen är 20–30 minuter. Därefter finns tid att ställa frågor. Boka din biljett via vår e-tjänst. Ett fåtal biljetter finns att hämta i butiken samma dag.

Det är ett högt tryck på våra program i Salongen. Har du biljetter du inte ska använda? Hör av dig till boka.stadsmuseet@stockholm.se så att någon annan kan utnyttja platsen.

Staden & vi

 I programserien Staden & vi möter du Stadsmuseets personal som berättar om vår stad genom aktuella projekt, dokumentationer och arbetsområden. 

Tack för att du håller avstånd!
Läs om corona och ditt besök