Staden & vi: Skyddsrum och bunkrar

En smalt underjordiskt rum med kablar och stag.
 • Öppettid

  Onsdag 4 december

  15.00–15.20 & 16.30–16.50

 • Pris

  Fri entré

 • Plats

  Stadsmuseet

  Salongen, plan 1

En kort föreläsning om lämningarna från det kalla kriget i Stockholm.

Åren 1945–1990 byggdes tusentals kärnvapensäkra skyddsrum och ledningscentraler för civilförsvaret, somliga ganska små och somliga mycket stora, för tiotusentals människor. De anläggningar som finns bevarade berättar historien om hur hotet från domedagen hanterades i folkhemmets Sverige.

Föreläsare: Per Olgarsson, byggnadsantikvarie vid Stadsmuseet

Per Olgarsson har bland annat dokumenterat efterkrigstidens bebyggelsemiljöer i inner- och ytterstaden. Boken ”Om Kriget kommer” från 2014 behandlar det kalla krigets civilförsvarsanläggningar, skriven tillsammans med Lennart Rosander vid Stockholms läns museum.

Staden & vi

I programserien Staden & vi möter du Stadsmuseets personal som berättar om vår stad genom aktuella projekt, dokumentationer och arbetsområden.