Arkitektur i fokus: Tensta

En buss kommer åkande på en väg mellan stora hus.
Buss på Tensta Allé. Foto: Lennart af Petersens, 1971.
 • Öppettid

  Söndag 24 november

  11.00–12.00 & 14.00–15.00

 • Pris

  120 kronor

 • Plats

  Tensta

  Samlingsplats står på biljetten

I denna specialvisning utifrån utställningen ”Flygande betong” på Arkdes får du besöka vår museilägenhet och höra om miljonprogrammets arkitektur.

I mitten av 60–talet tog riksdagen beslut om att det under 10 år skulle byggas en miljon nya bostäder i Sverige. Man ville bygga bort bostadsbristen och undermåliga bostäder samt gynna den växande ekonomin i landet. För att detta skulle bli möjligt behövdes nya sätt att bygga hus. Byggandet standardiserades och industrialiserades på olika sätt med nya tekniker och material.

Tensta var en av många stadsdelar som växte fram i Stockholmsregionen. Efter bara två års byggtid kunde de första hyresgästerna flytta in.

Stadsmuseet i Stockholm har återskapat lägenheten där familjen Artursson flyttade in i januari 1969. Från möbler, böcker, skivor, tidningar till konserverna i skafferiet. Nu är du välkommen på ett besök!

Under visningen av lägenheten får du uppleva hur livet kunde gestalta sig för en familj vid den tid då Olof Palme blev statsminister, svensk TV fick två kanaler, det var möjligt att betala med 1-öringar och mjölken i Stockholm levererades av Mjölkcentralen.

Guide: Eva Larsson, arkitekturhistoriker

Visningar hösten/vintern 2019

Söndag 27 oktober 11.00–12.00 och 14.00–15.00
Söndag 24 november11.00–12.00 och 14.00–15.00

Tillgänglighet

Det går bra att komma fram med rullstol och barnvagn.

I samarbete med Arkdes och Stadsarkivet