Arkivens dag: Gömt eller glömt?

Karta med utmärkt område med texten ”vrak”.
På denna 1800-talskarta finns ett streckat område med angivet djup om 12–13 famnar samt anteckningen ”vrak” …
 • Öppettid

  Lördag 9 november

  10.00–16.00

 • Pris

  Fri entré

 • Plats

  Stadmuseet

  Hörsalen, Salongen

Hör om det omfattande Nynäsarkivet, se den återupptäckta Vasakartan, träffa experter inom släktforskningsområdet och hör om 1700-talsmålningarna av staden.

Ordet skattgömma passar bra som beskrivning av arkiven där vårt gemensamma minne finns bevarat. I år firas Arkivens dag i hela Norden under det gemensamma temat ”Gömt eller glömt?” Besök arkiven och hitta din egen historia!

Hörsalen, plan 2

Föreläsning om Nynäsarkivet
13.00–13.45

Hör om Nynäsarkivet som utgörs av tusentals dokument: brev, räkenskaper, ritningar och kartor som speglar det sörmländska godsets och dess invånares historia. Materialet är huvudsakligen från medeltid fram till artonhundratalets mitt.

Föreläsare: Karin Borgkvist Ljung, förste arkivarie på Riksarkivet

Målaren som skildrade Stockholm
14.00–14.30

Lär känna konstnären Johan Sevenbom som återgav 1700–talets Stockholm som ett slags Nordens Venedig. I femton marina utsikter beställda av stadens styrande råd skildras staden i all sin glans. Målningarna ger en trovärdig om än idealiserad bild av hur staden såg ut under 1750–1770-talet. Sevenbom berättar i detalj om handel och folkliv i fiskarhamnarna och pålningsarbeten vid kajerna och byggnationer vid Stockholms slott.

Föreläsare: Anna Brodow Inzaina, konstvetare

Salongen, plan 1
10.00–16.00, drop-in

Släktforskning

Erfarna släktforskare från StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF) finns hela dagen på plats för att hjälpa dig med din släktforskning, att komma igång eller komma vidare. Du får hjälp att hitta i arkiven, läsa gammal handstil och tips om program och digitala källor som du kan ha användning av.

Den glömda Vasakartan

Se kartan från 1800-talets första hälft som länge var bortglömd. Den visar bland annat platsen där skeppet Vasa förliste.

Stadsmuseets samlingar

Vi visar hur du söker i vårt webbarkiv Digitala Stadsmuseet. Här finns mängder av gamla fotografier, men även föremål, dokument och rapporter.

I samarbete med StorStockholms Genealogiska Förening