Staden & vi: Stadsmuseet på plats

Trafikspegel i radhusområde.
På plats i Vårberg: foto Johan Stigholt.
 • Öppettid

  Onsdag 23 oktober

  15.00–15.20 & 16.30–16.50

 • Pris

  Gratis

 • Plats

  Stadsmuseet

  Salongen, plan 1

Stadsmuseet arbetar sedan 2015 med kunskapsinsamling på nya sätt. Vi har tidigare varit i Farsta och Östberga. Just nu besöker vi Vårberg.

I projektet ”På plats” undersöker Stadsmuseet under en längre tid människors liv och livsvillkor på en avgränsad plats i staden.

I föredraget ger vi exempel ur de insamlingar som har gjorts. Vi berättar också om museets arbete med samtidsdokumentation: Vad innebär det att bevara en bit av samtiden? Hur går valet av plats till?

Föredragshållare: Minja Hjorth, medverkande antikvarie i Stadsmuseet på plats

Staden & vi

I programserien Staden & vi möter du Stadsmuseets personal som berättar om vår stad genom aktuella projekt, dokumentationer och arbetsområden.