Staden & vi: Vällingby revisited

En kvinna och en man sitter och läser vid ett köksbord.
Ett kök i Vällingby. Foto: Lennart af Petersens, 1955.
 • Öppettid

  Onsdag 21 augusti

  15.00–15.20 & 16.30–16.50

 • Pris

  Fri entré

 • Plats

  Salongen, plan 1

  Stadsmuseet, Slussen

En kort föreläsning om undersökningar av vardagslivet i Vällingby åren 1957 och 2010.

År 1957, för drygt sextio år sedan, kom forskaren Börje Hanssen till den då nybyggda förorten Vällingby. Han ville undersöka hur människors relationer och umgänge förändrats i och med att Sverige förvandlats från ett jordbrukarsamhälle till ett högindustriellt land, och intervjuade därför tio hushåll i området.

Frågorna han ställde var mycket vardagspräglade och gällde bland annat vad man gjorde inom- och utomhus, kontakten med grannar och släkt, vilka resor man gjorde och vilka nyhetsmedier man tog del av.

De frågor Hanssens ställde hade också kunnat ställas av ett museum idag. Vi är också intresserade av människors vardagliga liv. År 2010 upprepade därför Stadsmuseet Börje Hanssens intervjuer, inte med samma människor men väl med samma frågor och på samma adresser.

Vad svarade de intervjuade personerna idag? Hur ser den nutida vardagen i Vällingby ut? Här får du höra om undersökningen och dess nutida perspektiv.

Föreläsare: Bo Larsson, antikvarie

Tillfällen sommaren 2019

Tisdag 25 juni 15.00–15.20 & 16.30–16.50
Onsdag 21 augusti 15.00–15.20 & 16.30–16.50

Staden & vi

I programserien Staden & vi möter du Stadsmuseets personal som berättar om vår stad genom aktuella projekt, dokumentationer och arbetsområden.