Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel

Norra Djurgårdsstaden. Foto: Lennart Johansson.
Öppettid
Tisdag 16 april

18.00–20.00

Pris
120 kronor

Köp biljett

Plats
Norra

Djurgårdsstaden

Samlingsplats står på biljetten

Följ förvandlingen av Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden från kunglig jaktmark via gasverk till en ny stadsdel med sex tusen nya bostäder.

Du får veta mer om Djurgårdens tidiga historia, Bobergs gasklockor, hur staden arbetar för att skapa en grön stadsdel med låg miljöpåverkan och om hur stadsdelen Hjorthagen skapades.

Denna vandring utvecklas kontinuerligt i och med att Norra Djurgårdsstaden förändras och allt fler flyttar in. Den gick för första gången år 2012.

Guide: Örjan Lönngren, arkitekt, energi- och klimatrådgivare vid miljöförvaltningen

I samarbete med miljöförvaltningen

Vandringar våren 2019

Tisdag 16 april 18.00–20.00
Torsdag 23 maj 18.00–19.45

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.