Konst och graffiti i det offentliga rummet

Väggmålning av en pojke med utlagda blommor på marken nedan.
Målning i Östberga centrum. Foto: Durdengda Mercen
Öppettid
Torsdag 28 mars

18.00–19.00

Pris
Fri entré
Plats
Östberga Kulturhus

Östbergatorget 14, Älvsjö

Föreläsning om planerad och spontan konst i stadens gaturum med utgångspunkt från Östberga.

Anna Brodow Inzaina utgår från Östberga i ett föredrag om offentlig konst i bostadsområden under miljonprogrammets 1960- och 70-tal, om politiska beslut som lett fram till satsning på konst och experiment med tekniker och material.

Tobias Berenthin-Lindblad berättar om graffitins utveckling och ger exempel på hur samhällets syn på detta uttryck varierat över i tid.

Tobias Berenthin-Lindblad är författare, förläggare och expert på gatukonst och graffiti. Anna Brodow Inzaina är konstvetare och arbetar på Stadsmuseet.

I samarbete med Dokument Press