Boksläpp: Glöm inte vårt uppdrag!

Bokomslag: porträtt av en man och en kvinna; husfasad.
Öppettid
Torsdag 14 februari

16.30–18.30

Pris
Fri entré

Föranmälan krävs, länk

Plats
Birkagården

Karlbergsvägen 86 B

Författaren Tomas Hammar berättar om sina föräldrar Gillis och Lisa Hammars kamp för folkbildning, demokrati och människors lika värde under världskrigens sekel.

Författarpresentation, bokförsäljning och signering. Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Under det tidiga 1900-talets omvälvande tid stred Lisa och Gillis Hammar för kvinnlig rösträtt, minskade klassklyftor och ökad jämställdhet. I Stockholm tog Gillis Hammar initiativ till Birkagårdens folkhögskola, den första i Sverige som låg i en modern och växande stad. Lisa Hammar arbetade som lärare på kommunala mellanskolan i Stockholm.

Som engagerade folkbildare skrev de böcker, läromedel och poesi, och i föredrag och artiklar kritiserade Gillis Hammar tidens totalitära diktaturer, de kommunistiska likaväl som de nazistiska. Från 1933 engagerade sig de starkt för de judiska flyktingarnas sak.

I ”Glöm inte vårt uppdrag!” berättar Tomas Hammar om sina föräldrars uppdrag att verka för demokrati och folkupplysning. Utifrån egna minnen, bevarade brev och handlingar skildras ett Stockholm där demokratin visserligen hade segrat, men samtidigt var ifrågasatt från såväl höger som vänster. Inte minst därför är Gillis och Lisa Hammars historia angelägen också i dag, när många av den tidens hotfulla tendenser åter aktualiserats. 

Endast föranmälan, länk

Arrangör: Stockholmia – forskning och förlag, i samarbete med Birkagården