Utsålt: Slussenföreläsning – fynden berättar

En man i skyddskläder undersöker marken i ett avgränsat område på en byggarbetsplats med grävskopor.
Foto: Arkeologikonsult.
Öppettid
Söndag 13 januari

14.00–15.00

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Medeltidsmuseet

Norrbro, Strömparterren

Föreläsningen är utsåld.

Få en inblick i det sociala livet, hör om olika livsöden, stadens omvandling och arkeologiska upptäckter. Du får bland annat höra att den medeltida bebyggelsen som arkeologerna hittat utanför Söderport är det först kända exemplet på en medeltida förstad i Sverige. Vilka var det egentligen som bodde här? Levde de sina liv annorlunda än stadsborna?

Fynden har gett ny kunskap och frågor har fått svar.

Föredraget hålls av Kenneth Svensson, chefsarkeologi från Arkeologikonsult AB och arkeologisk samordnare för Slussenprojektet.

Tillgänglighet

Lokalen är utrustad med hörselslinga.