Slussen med VR-teknik

""
Öppettid
Lördag 15 september

13.00–16.00

Pris
Gratis
Plats
Medeltidsmuseet

Norrbro, Strömparterren

Upplev olika tidsepoker i Slussens historia med hjälp av modern VR-teknik. 14.00 ges en fördjupad presentation av projektet.

Ta chansen att för en dag kliva in i dåtidens Slussenområde. Ny teknik med VR (virtual reality) synliggör miljöer och sammanhang på ett tidigare oöverträffat sätt.

Bakgrund

I samband med att Slussen byggs om har ingenjörerna bakom projekteringen kommit i kontakt med de historiska lagren i Slussenområdet. Slussen och näset vid Söderström har i princip varit bebyggt i någon form sedan det sena 1200-talet. Vid tidigare arkeologiska undersökningar har fornlämningar hittats och det fanns skäl att tro att det fortfarande fanns lämningar kvar i området.

Den nya Slussenanläggningen är så utformad att den kräver omfattande schaktningar på nivåer som man i modern tid inte har varit nere på. Projektet försökte tidigt identifiera så många lämningar som möjligt genom arkivsökningar. Lämningarna skulle kunna bli ett hinder för de nya grundläggningsarbetena och påverka arbetet med nya Slussen både tidsmässigt och tekniskt. Dessutom ingick det i miljödomsansökan och detaljplaneprocessen att bedöma om det förekom kulturlager.

3D-modeller och ny teknik

Det framträdde en bild av att det sannolikt fanns omfattande kulturlager kvar i området. Projektet använder långt driven 3D-teknik i framtagandet av bygghandlingar och de förmodade lämningarna lades in i 3D-modellerna. Därmed blev det möjligt att med enkla medel visualisera objekt och miljöer i sitt ursprungliga skick och det troliga skick de har idag.

Arbetet med miljöer fokuserades på 1700-talet eftersom näset var som mest bebyggt då. En modell av näset och byggnaderna runt Södermalmstorg togs fram. När VR-tekniken kunde appliceras på denna modell blev det plötsligt möjligt att promenera omkring i miljöerna från denna tid.

Nu kan du ta del av denna tidsmaskin.

Presentation 14.00

Kom och hör mer om VR-tekniken och få en fördjupad presentation av den framtagna 1700-talsmodellen. Plats: Birgittarummet. Fri entré.

Tillfällen att prova

Lördag 15 september 13.00–16.00 (fördjupad presentation 14.00 i Birgittarummet)
Söndag 16 september 13.00–16.00 (fördjupad presentation 14.00 i Birgittarummet)

Arrangör: Medeltidsmuseet i samarbete med byggföretaget ELU

Avspärrningar lördag 15 september

Vi har öppet som vanligt, men på grund av Stockholm Halvmarathon är delar av området runt museet avspärrat denna dag. Området kring Strömmen är stängt för biltrafik.

Ta dessa vägar till Medeltidsmuseet:

09.00–14.00 Ta vägen från Gustav Adolfs torg/Strömgatan eller Slottskajen/Norrbro.

14.00–19.00 Ta vägen från Skeppsbron/Slottskajen.

Publikvärdar finns på plats vid ingångarna till området och hjälper dig att hitta rätt.

Den norra trappan från Strömparterren (närmast Operan) stängs 14.00 men den södra trappan närmast Slottet är öppen hela dagen.