Obsan – från utkantsgårdar till parklekslycka

””
Ringlek på gården då parkleken är nyöppnad. Foto: C G Rosenberg, 1943.
Öppettid
Tisdag 29 maj

18.00–19.30

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Vasastan

Samlingsplats står på biljetten

Vi vandrar genom Observatorielundens lägre delar mot Sveavägen, ett utkantsområde som i början av 1900-talet omvandlades till park, med en av Stockholms första parklekar.

Med undantag av ett par bostadslängor revs de gamla 1700-talsgårdarna och småindustrierna för parken, som i dess lägre delar utformades för barn och barns behov av lek. Än idag finns parkleken Obsan kvar i de bevarade timmerlängorna från 1700-talet. Under vandringen får vi veta mer om den historiska bakgrunden och om stadens dåvarande socialpolitiska parkprogram.

Guide: Lena Lundberg, antikvarie

Vandringar våren 2018

Torsdag 17 maj 18.00–19.30
Tisdag 29 maj 18.00–19.30

Sträcka

Under 1 kilometer

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.

Leende kvinna går i regnet på Stureplan.
Vårlätta vandringar med Stadsmuseet!