Den (o)jämställda döden

En ros ligger på en mörk gravsten med Greta Garbos namn skrivet i handstil.
Greta Garbos grav på Skogskyrkogården. Foto: Holger Ellgaard.
Öppettid
Fredag 25 maj

17.00–18.30

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Enskede

Samlingsplats står på biljetten

Vi vandrar på Skogskyrkogården och reflekterar kring synen på döden genom historien ur ett klass- och genusperspektiv.

På många sätt speglar döden och hur vi hanterar våra döda ett samhälle väl. Vi undersöker vilka strukturer som rådde vid tiden då Skogskyrkogården uppfördes, och varför tankar om ökad jämställdet och likhet inför döden växte fram just då.

Hur har det egentligen blivit? Under dessa hundra år då vi använt denna begravningsplats, har vi blivit mer lika i såväl livet som döden? Har synen på klass, religion och genus förändrats i begravningsritualer och minnesskapande?

Vi möter Märta Söderberg som blev omyndigförklarad av sin man Hjalmar, placerad på hospital och sedan begravd skild från sin familj.

Greta Garbo levde sitt liv i självvald avskildhet. Här på Skogskyrkogården vilar hon i upphöjd solitär, i den enda grav som skiljer sig från mängden.

1980-talets aidsdöd drabbade homosexuella män. Män som levt sitt liv i kanske livslångt partnerskap, fick ändå inte stå med som närmast anhörig i dödsrunan eller fick sitta längst bak på begravningen.

Guide: Sara Danielsson, museipedagog

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.

Pressklipp

Dagens Nyheter följde med på en vandring sommaren 2017:
På Skogskyrkogården rämnade klassamhället

""
Välj och vraka bland vinterns program!