Inställt Då: nyanländ. Nu: ung i staden

Foto: Johan Stigholt.
Öppettid
Fredag 18 maj

17.00–18.00

Pris
Fri entré
Plats
Kista bibliotek

Kista Galleria

Detta program måste tyvärr ställas in på grund av sjukdom, men vi hoppas kunna genomföra det i september. Annonseras i så fall på webben och Facebook.

I ett panelsamtal om det nya livet möter vi ungdomarna Rahel och Mahdi, Sari som arbetat som god man och Stadsmuseets etnolog Minja.

Ungdomar som har kommit till Sverige utan sina föräldrar för att söka asyl, så kallade ensamkommande ungdomar, har beskrivit sina erfarenheter av ett nytt vardagsliv i Stockholm i ett projekt på Stadsmuseet de senaste åren.

Det har handlat om hur det kan gå till att skapa ett nytt hem utan sin familj eller hur det fungerar på de HVB-hem där många bor. Ungdomarnas relation till olika platser i staden berördes också. Flera av ungdomarna fotograferade och berättade om sina fotografier.

Men vad händer sedan? När det nya livet har etablerats, vilka möjligheter och svårigheter finns då? Vilken roll spelar andras blickar på en? Vi samtalar kring detta – och berör ämnet integration, laddat och mångtydigt. Vad innebär det för ungdomarna?