Obsan – från utkantsgårdar till parklekslycka

””
Ringlek på gården då parkleken är nyöppnad. Foto: C G Rosenberg, 1943.
Öppettid
Torsdag 17 maj

18.00–19.30

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Vasastan

Samlingsplats står på biljetten

Vi vandrar genom Observatorielundens lägre delar mot Sveavägen, ett utkantsområde som i början av 1900-talet omvandlades till park, med en av Stockholms första parklekar.

Med undantag av ett par bostadslängor revs de gamla 1700-talsgårdarna och småindustrierna för parken, som i dess lägre delar utformades för barn och barns behov av lek. Än idag finns parkleken Obsan kvar i de bevarade timmerlängorna från 1700-talet. Under vandringen får vi veta mer om den historiska bakgrunden och om stadens dåvarande socialpolitiska parkprogram.

Guide: Lena Lundberg, byggnadsantikvarie

Vandringar våren 2018

Torsdag 17 maj 18.00–19.30
Tisdag 29 maj 18.00–19.30

Sträcka

Under 1 kilometer

Tillgänglighet

Det finns en trappa under vandringen som gör att den inte är lämplig för personer med rullstol. Men barnvagn fungerar eftersom stegen är breda och med låg höjd.

Människor sitter på parkbänkar och promenerar i Kungsträdgården en solig sommardag.
Sommarhäng med Stadsmuseet!