Husby bortom kravallerna – ett samtal

Foto: Johanna Lauri
Öppettid
Tisdag 17 april

18.00–20.00

Pris
Fri entré

Kaffe/te med tillbehör från 17.30

Plats
Husby Träff

Edvard Griegsgången 16, Kista

En kväll om bakgrunden till händelserna i Husby år 2013.

Samtalet tar avstamp i Husbybors egna berättelser. I antologin ”Bortom kravallerna”, utgiven på Stockholmia förlag, sätter forskare in de boendes berättelser i ett sammanhang.

Kvällens samtalspanel består av forskare och författare:

Daniela Lazoroska är doktor i antropologi och moderator för kvällens samtal. Hennes forskningsområden är ungdomsstudier, kroppskultur, konsumtion, arkitektur och stadsplanering. Stockholmiaprisvinnare för bästa masteruppsats 2013. Daniella är moderator för kvällens samtal.

Janne Flyghed är professor i kriminologi vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Till hans forskningsområden hör polisarbete och integritetsfrågor.

Magnus Hörnqvist är docent och lektor vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Centralt i forskningen står frågor om klass, social position och makt. Magnus är medredaktör för boken ”Bortom kravallerna”.

Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Hon har forskat om diskriminering i arbetslivet och skrivit om postkolonial feminism, rasism och våld ur ett intersektionellt perspektiv. Paulina är medredaktör för boken ”Bortom kravallerna”.

I samarbete med Samfundet S:t Erik och Husby Träff

Tillgänglighet

Lokalen är utrustad med hörslinga.

Digital affisch

Programaffisch, 732 kilobyte