B som i Bromma

Ett dussin kvinnor arbetar med broderi av textilier som löper från stora högar i mitten.
Interiör från Tangens trådgardinfabrik. Foto: Bertil Höder, årtal 1940–1949.
Öppettid
Söndag 8 april

13.00–14.30

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Traneberg & Minneberg

Samlingsplats står på biljetten

Stadsvandra i Bromma och hör om barnrikehus, benmjölsfabriken, bollplaner och broar.

Här får du lära känna Brommas historia och utveckling fram till idag. Vi undersöker hur det gick till på 1700-talets omtalade krog i Traneberg och hör om socknens brännerier.

Vi gör nedslag i industriepoken där det fanns såväl karamellfabrik och glasbruk som produktion av benmjöl dygnet runt. Du får även en inblick i kvinnornas arbete på gardinfabriken som kom igång litet senare. Därefter tar vi en titt på bostadsepoken, som började med 1930-talets samhällsprojekt med lägenheter för barnrika familjer.

Guide: Michael Ketzel, museipedagog

Vandringar våren 2018

Tisdag 20 mars 11.30–13.00
Söndag 8 april 13.00–14.30
Tisdag 15 maj 18.00–19.30

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.

""
Välj och vraka bland vinterns program!